Statens vegvesen: Nasjonale turistveger: Oppgradering på Brunstranda | Din Fritid
Illustrasjon: Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur
Statens vegvesen: Nasjonale turistveger

Oppgradering på Brunstranda

Nasjonal turistveg Lofoten strekker seg fra Raftsundet i øst til Å i sørvest. Strekningen er en kjøretur gjennom et veletablert reisemål med storslått natur og levende kystkultur. Mange av rasteplassene med sine servicebygg langs veien er severdigheter i seg selv, og nå skal det eksisterende servicebygget på Brunstranda i Lofoten rives, og erstattes av et nytt og funksjonelt et.


Illustrasjon: Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur

Det eksisterende servicebygget på Brunstranda skal rives, og erstattes av et nytt bygg på samme tomt. Det nye servicebygget skal bestå av toaletter, teknisk rom og varmestue. De tre toalettene består av to unisex-toaletter og ett handikap-toalett med stellebord. Varmestuen skal gi ly og utsikt mot storhavet. I tilknytning til servicebygget skal det være sykkelparkering og molok for avfallshåndtering. 

I den forbindelse har Statens vegvesen, Nasjonale turistveger utlyst en konkurranse om å bygge nytt servicebygg med utomhusanlegg på Brunstranda, Lofoten. 

Utomhusanlegget skal utbedres med en møbleringssone på nedsiden av toalettbygget. Dette arealet bindes sammen med toalettbygget og parkeringsplassen med en universelt utformet sti. Oppholdsarealer opparbeides med gressarmeringsstein og møbleres. Oppdraget vil også omfatte utbedring av dagens trafikale arealer. Servicebygget tilpasses krav til universell utforming. 

Konkurransen om nytt servicebygg og tilhørende utomhusanlegg er alminnelig kunngjort på Doffin database for offentlige innkjøp. Bygg og anlegg planeres ferdigstilt før utgangen av inneværende år. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden