Sommertid: Lysere tider i møte | Din Fritid
Natt til søndag 27. mars starter sommertiden.
Sommertid

Lysere tider i møte

Natt til søndag 27. mars starter sommertiden. Det betyr at du skal stille klokken en time FREM. En tommlfingelregel er at klokka skal stilles frem mot sommer og sol.

Klokken skynder seg én time fram mot blomsterenger og lysere kvelder.

Hvorfor sommertid?

Sommertid ble opprinnelig innført i en rekke land i Europa under første verdenskrig, hvor hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Norge har hatt sommertid hvert år siden 1980. For land i EU/EØS-sonen starter sommertiden kl. 0200 siste søndag i mars og slutter kl. 0300 siste søndag i oktober.

Justervesenet passer på Norges tid, og til helgen er det igjen tid for atomurene på tidslaboratoriet å ta steget fra normaltid og over til sommertid. I tidstekniske termer heter det at vi går fra UTC+1 til UTC+2. UTC (Universal Time Coordinated) er den «legale» tiden som benyttes verden over.

Justervesenets fire atomklokker realiserer norsk tid og bidrar til verdens felles tid (UTC)

Justervesenets tidslaboratorium genererer norsk tid ved hjelp av fire atomklokker. Verdens felles tid UTC beregnes av «hovedtidssentralen» ved det Internasjonale byrået for mål og vekt i Paris (BIPM) på bakgrunn av målinger av ca. 500 atomklokker rundt om på kloden. Verdens felles tid bestemmes dermed ikke av én supernøyaktig klokke, men av mange. Les mer om hvordan verdens tid beregnes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden