NAF: Trafikksikkerhet: Gule skilter | Din Fritid
Sesongen for veiarbeid i Norge er ganske kort, og på mange strekninger er behovene for vedlikehold og utbedringer store. Derfor må vi som trafikanter heie frem veiarbeiderne og ha respekt for skiltingen ved veiarbeidsområdene. Foto: Colourbox.
NAF: Trafikksikkerhet

Gule skilter

Det er mye vedlikehold av veier på denne tiden av året, og det er bra! Når du ser skilter med gul bakgrunn, er dette grunnen. Så når fartsgrensen er satt ned på en strekning, er det egentlig bare å puste med magen, ta hensyn til de som jobber langs veien, og tenke at det er bra at utbedringene blir gjort.

Som bilist kan det føles kjedelig å senke farten ved veiarbeid, men de lavere fartsgrensene er satt av en grunn.

– På strekninger der det utføres arbeid eller vedlikehold brukes ofte midlertidige fartsgrenser for å øke sikkerheten for de som jobber på og langs veien, sier Handagard.

Når det brukes midlertidige fartsgrenser ved veiarbeid har vegvesenet mulighet til å sette fartsgrensene tilbake til de opprinnelige når veiarbeidet er slutt for dagen eller uken. Derfor bør du være spesielt oppmerksom på skiltene ved veiarbeid.

– Sesongen for veiarbeid i Norge er ganske kort, og på mange strekninger er behovene for vedlikehold og utbedringer store. Derfor må vi som trafikanter heie frem veiarbeiderne og ha respekt for fartsgrensene, sier Handagard.

Enormt etterslep på vedlikehold

Forfallet på norske veier er stort. Til sammen vil det koste om lag 100 milliarder kroner å sette veiene i stand. Spesielt fylkesveiene er i dårlig forfatning, og NAF har avdekket at om lag 14 000 kilometer vei, mesteparten av dette fylkesveier, er for smale for dagens standard.

– Veiarbeid som breddeutvidelser, ny asfalt og rydding av sideterreng er helt nødvendig for trafikksikkerheten. Hver kilometer asfalt som legges er viktig for hverdagsreisene våre, og NAF står på for at fylkene skal få enda mer penger å bruke på å sette veiene i stand, avslutter Ingunn Handagard.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden