Trafikksikkerhet:: Dårlige veier slår ut førerstøttesystemene | Din Fritid
Dårlig vedlikeholdte veier, der veibane og oppmerking smuldrer bort, kan slå ut systemene som skal hjelpe sjåføren i moderne biler (Foto: NAF)
Trafikksikkerhet:

Dårlige veier slår ut førerstøttesystemene

Én av fem bilister har opplevd at systemene som skal hjelpe sjåføren ikke virker som de skal på grunn av forhold ved veien. Andelen er høyest blant elbilister. - Bedre veistandard er viktig for trafikksikkerheten, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Moderne biler får stadig mer avanserte systemer som leser trafikk, veibane og gir hjelp til sjåføren. Likevel har så mange som én av fem bilister (19 prosent), og hele 34 prosent av elbilistene, opplevd at systemene ikke har virket som de skal. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF.

Økt satsing på vedlikehold og fornying

- God førerstøtte forutsetter gode veier. Smale veier der oppmerkingen smuldrer vekk, eller mangler helt, kan gjøre det vanskelig for moderne biler å «lese veien». Som sjåfør har du ansvar for å kjøre trygt uansett hvilken hjelp bilen gir deg, men skal vi nå målet om å få ned ulykkene må alle tiltak for å øke trafikksikkerheten virke sammen, sier Handagard.

NAF mener økt satsing på vedlikehold og fornying av veinettet er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Forfallet på veinettet vil koste om lag 100 milliarder kroner å utbedre, og mesteparten av midlene trengs til utbedring av fylkesveiene.

- Bedre vedlikehold av veiene, flere strekninger med møtefri vei og midtoppmerking er noen av tiltakene som kan beskytte trafikantene og bidra til at ulykker unngås, sier Handagard.

Flest elbilister har opplevd svikt

Hele 34 prosent av elbilistene i undersøkelsen har opplevd at førerstøttesystemene svikter på grunn av veiens utforming.

- Elbiler er i hovedsak nye biler, gjerne med avansert teknologi om bord. Derfor er vi ikke overrasket over disse resultatene. Tvert om mener vi det understreker behovet for at veiene oppgraderes i takt med at bilene blir mer avanserte, sier Handagard.

Ikke flere alvorlige ulykker med elbil 

NAF har sett på andelen ulykker med personskade som involverer elbiler sammenliknet med andre drivlinjer for 2020 og 2021. Tallene (fra Statens Vegvesen) viser at det ikke var en overrepresentasjon av elbiler blant ulykkesbilene, heller ikke blant dødsulykkene. Tvert om var elbiler noe underrepresentert, sammenliknet med elbilenes andel av bilparken.  

- Nyere, tryggere biler er en viktig del av å nå nullvisjonen. Derfor er vi opptatt av både bilenes innebyggede sikkerhet, og den sikkerheten som et godt vedlikeholdt veimiljø, tilpasset trafikken som kjører på det utgjør, sier Handagard.  

Bakgrunn: 

Undersøkelse utført av Norstat for NAF, mars 2022, 1000 personer spurt. Landsrepresentativt vektet.

Har du opplevd at førerstøttesystemer i bilen ikke fungerer som de skal som følge av forhold ved veien? (Bileierskap)

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden