NAF: Én av fem bompenge-kroner forsvinner: Kostbar finansi­ering! | Din Fritid
Bompenger er en svært kostbar måte å finansiere samferdsel på.
NAF: Én av fem bompenge-kroner forsvinner

Kostbar finansi­ering!

På ti år har 21 milliarder kroner betalt inn i bompenger gått til finans- og administrasjon. Det tilsvarer én av fem kroner betalt av bilistene.

Nå som rentene stiger frykter NAF at en enda større andel av bompengene vil gå til å betale renter, framfor å betale vei. 

– Ikke bare kan bompengegjelda vi allerede har bli dyrere. Planlagte bomprosjekter vil også få høyere renter, sier Handagard.

Bompengene finner ikke veien 

NAF har hentet tall fra årsrapportene for bompengeinnkreving fra Vegvesenet og sett på hvor stor andel av bompengene som ikke går til samferdsel.

Fra 2011-2020 har norske bilister betalt inn 21,1 milliarder 2020-kroner i finans- og administrasjonsutgifter. Det betyr at hver femte krone som er betalt i bompenger ikke finner veien. Til sammen har bilistene betalt inn 102 milliarder kroner i bompenger i perioden.


Bompengeinntekter og kostnader 2011-2020. Tall fra Statens vegvesen. Grafikk: NAF

Rentehopp kan gi store utslag

Tall fra Statens Vegvesen viser at over halvparten av bompengegjelda har flytende rente. Samlet bompengegjeld i Norge var på 61 milliarder kroner ved utgangen av 2021. 31 milliarder av disse har flytende rente, ifølge den foreløpige bompengerapporten fra Vegvesenet for 2021.

– Et rentehopp på én prosent på 31 milliarder kroner av bompengegjelda vil utgjøre 310 millioner mer som vanlige folk må ut med i bomstasjonene, sier Handagard. - Økte renter kan bety at det tar lengre tid å betale ned ferdigbygde prosjekter, eller at prosjekter under planlegging får enda høyere bompenger enn ventet. Uansett frykter vi at dette blir en ekstraregning for bilistene, sier hun.

Mer vei med annen finansiering

NAF mener at bompengesystemet er modent for utskifting.

– Fremtidige samferdelsprosjekter må i sin helhet finansieres over skatteseddelen, på samme måte som skoler, sykehus og universiteter. Det hadde gitt mer vei for pengene enn i dag, hvor hver femte krone forsvinner i administrasjon og renter på lån, sier Handagard.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden