NAF: Drivstoffavgifter: Diesel dyrere enn bensin | Din Fritid
NAF: Drivstoffavgifter

Diesel dyrere enn bensin

Det pleier normalt å være motsatt, men nå er diesel enkelte steder 2-3 kroner dyrere enn bensin. Hvorfor?

– Det er lett å glemme, men mer enn fire av ti personbiler på norske veier er fortsatt dieselbiler. Det er særlig i distriktene at dieselbil-andelen er høy, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, Norge Automobil-Forbund.

– De siste dagene har pumpeprisen igjen passert 25 kroner per liter, og diesel er nå to til tre kroner dyrere enn bensin, sier han. 

Braadland er ovrerasket over at ikke regjeringen kommer distriktsbilistene mer i møte:

– Den høye dieselprisen er i praksis en dobbel distriktsavgift, fordi distriktene har en høy andel dieselbiler og få alternativer til bil, sier han. 

Økt etterspørsel og høyere priser

– Det er flere årsaker til at dieselen er så dyr nå. En av de viktigste årsakene analytikerne trekker frem er at Europa bruker diesel som erstatning for russisk gass til å lage strøm. I Tyskland stenger man gasskraftverkene og starter dieselaggregatene. Siden Norge konkurrerer om den samme dieselen, øker prisene i Norge også, sier Braadland.

En annen årsak er at russiske raffinerier, som lager diesel av råolje, lenge har vært en stor leverandør av diesel til Europa.

– Når leveransene fra Russland bremser, stiger prisene. Den europeiske raffinerikapasiteten går så mye remmer og tøy kan holde, men det er ikke nok til å dekke etterspørselen. I perioder får faktisk Europa nå levert diesel fra kinesiske raffinerier, sier han.

Nå etterlyser NAF avgiftskutt som monner på pumpeprisen. Økt etterspørsel etter diesel i Europa gjør at det er ingen utsikter til at prispresset vil dempes i Norge.

Ett av få land uten diesel-lettelser

– Neste års statsbudsjett ligger til forhandling i Stortinget, og intenting er avgjort. i dag går nesten halvparten av pumpeprisen til staten i form av avgifter og moms til staten. Norske myndigheter burde kompensere de høye prisene med kutt i avgifter, eller en kontantstøtte til alle bileiere, slik Sverige har gjort, sier Braadland.

Norge er ett av få land i Europa som ikke har kommet bilistene i møte på en eller annen måte med de rekordhøye drivstoffavgiftene. Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Sverige, Danmark, Italia, Nederland og Østerrike har alle enten regulert drivstoffprisen, gitt bilistene en direkte støtte eller redusert avgiftene på drivstoff.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden