Trafikksikkerhet:: Vintertesting av elbiler fra 2025 | Din Fritid
NAF har lenge jobbet for en offisiell test av rekkevidde vinterstid. NAFs egne tester viser det er store forskjeller mellom hvor mye rekkevidde de enkelte modellene mister i kulda.
Trafikksikkerhet:

Vintertesting av elbiler fra 2025

Rekkevidde på elbiler vinterstid er stadig en snakkis. Hvor mye yter egentlig en elbil om vinteren i forhold til om sommeren? Dette ønsker EU å få klarhet i ved å innføre vintertest av alle elbiler.

I dag testes elbilers rekkevidde i 23 varmegrader. Den nye testen skal gjøres i -7 grader, i  et kuldekammer. Testen skal inngå som en del av bilenes typegodkjenning, og vil gjelde alle biler. Forslaget skal legges fram for EU-parlamentet over sommeren 2023, vedtas før nyttår, og etter planen tre i kraft fra 2025. 

– Om dette blir vedtatt blir dette den nye offisielle vinter-rekkeviddetesten NAF har etterlyst og jobbet for. Det betyr at du på en helt annen måte kan sammenlikne hvor langt ulike elbiler går om vinteren. Dette er noe vi har jobbet for i lang tid. Det er gledelig vi har kommet så langt, sier Handagard.

Taper mellom fire og 34 prosent rekkevidde

Elbiler mister mye rekkevidde i kulda. Hvor mye de mister varierer imidlertid veldig mye fra modell til modell. NAF og Motor sine målinger av vinterrekkevidde har vist at tapet varierer mellom fire og 34 prosent. Hvilke modeller som mister hvor mye er noe forhandlere som hovedregel ikke oppgir. 

– Norge er Europas viktigste elbilland og erfaringer fra våre egne vintertester viser at det er et klart behov for en standardisert test av vinterrekkevidde, sier Handagard.

Nytt krav vil gjøre det enkelt å sammenlikne

NAF har derfor i lang tid jobbet opp mot EU, sammen med paraplyorganisasjonen FIA, for å få på plass et krav om at alle elbiler må gjennom en standardisert test for vinterrekkevidde.

– Alle elbiler kommer med et offisielt rekkeviddetall i dag, men det er i praksis en sommerrekkevidde. Det tallet sier ingenting om hvordan elbilen gjør det i kulda. Om denne nye testen blir vedtatt vil bilen få et offisielt tall som gjør at du lett kan sammenliknbare hvor lang rekkevidde ulike elbiler har om vinteren, sier Handagard.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden