Trafikksikkerhet: Felles Tempo 100 med Danmark | Din Fritid
Trafikksikkerhet

Felles Tempo 100 med Danmark

For drøyt to år siden ble det mulig å godkjenne hengere og campingvogner med en norsk Tempo 100-ordning. Fra og med mars 2024 gjelder den norske godkjenningen også i Danmark – og omvendt.

Tempo 100-ordningen betyr at man lovlig kan kjøre i 100 km/t med tilhenger. For å få godkjenningen må du ha en tilhenger eller campingvogn som oppfyller visse tekniske krav og et eget merke bak på tilhengeren.

Felles Tempo 100

– Nå har Norge og Danmark blitt enige om å anerkjenne hverandres godkjenninger, sier Kurt Ottesen i Statens vegvesen til Din Fritid.

Det betyr at en norskregistrert tilhenger eller campingvogn med norsk Tempo 100-merke kan kjøre i opptil 100 km/t i Danmark, uten å måtte ha et eget dansk Tempo 100-merke.

Tilsvarende kan utenlandsregistrert tilhenger og campingvogn med dansk Tempo 100-merke kjøre i hastighet opp til 100 km/t i Norge.

Like krav

Totalt 1780 tilhengere i Norge har Tempo 100–godkjenning. Ordningen ble tilgjengelig i Norge 11. mars 2022. Den gjensidige anerkjennelsen mellom Norge og Danmark gjelder fra mandag 18. mars 2024.

­­– 100 km/t grensen gjelder naturligvis kun dersom fartsgrensen og forholdene på stedet tillater slik hastighet, sier Kurt Ottesen i Statens vegvesen.

Regelendringen gjør det litt enklere å ta med seg tilhenger eller campingvogn med Tempo 100- godkjenning mellom Danmark og Norge. 

Kravene for å få Tempo 100-godkjenning er like i Norge og Danmark. Det stilles tekniske krav både til trekkbilen og til kombinasjonen trekkbil og tilhenger, for å sikre at kjøretøykombinasjonen er stabil også i 100 km/t. 

For de som eier en norskregistrert tilhenger og kun har dansk Tempo 100-merke, er det viktig å være klar over at Tempo 100-kjøring i Norge betinger norsk Tempo 100-merke. Dette fordi norskregistrert tilhenger skal ha norsk Tempo 100-godkjenning, understreker Statens vegvesen.

Hva med Tyskland?

Din Fritid har spurt Statens vegvesen om det snart kan bli mulig å kjøre i Tyskland med norsk Tempo 100-godkjenning. I dag kreves det særtysk godkjenning.

– Vi har ikke vært i kontakt med tyske myndigheter om dette, og vi har ikke tatt stilling til om dette er noe vi skal prioritere. Det foreligger i dag heller ingen gjensidig anerkjennelse mellom Danmark og Tyskland, selv om den danske transportminister Thomas Danielsen forteller at de for tiden jobber med å få til en tilsvarende ordning med Sverige og Tyskland. Statens vegvesen vil med interesse følge med på resultatene av de danske myndighetenes arbeid opp mot Tyskland og Sverige. Det vil gi oss klarhet i om det er mulig å få til en gjensidig anerkjennelse, samt hvor mye arbeid vi må påregne for å få dette på plass, avslutter Kurt Ottesen i Statens vegvesen.

Du finner detaljene i hva som kreves for å få Tempo 100 på vegvesen.no.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden