Tempo 100: Høyt tempo - men bare i Norge | Din Fritid
Tempo 100

Høyt tempo - men bare i Norge

I mars i år kunne vi dele den gode nyheten med at også Norge har fått Tempo 100. Med denne ordningen kan godkjente tilhengere og campingvogner kjøre i inntil 100 km/t. Men det er en omfattende kravliste du må gjennom først, og det er viktig å vite at godkjenningen kun gjelder i Norge.

Nordmenn har lenge sett med misunnelse på danske- og tyske vognekvipasjer som lovlig har holdt marsjfarten til vogntog på motorveien. 11. mars i år trådte nye regler i kraft. Ikke bare kunne vi nordmenn fra denne datoen kjøre egnet tilhenger uten brems i 80 km/t, men Statens vegvesen presenterte også hvordan vi kan godkjenne tilhenger eller campingvogn for å få Tempo 100-klistremerket bakpå.

Godkjenningen

Tilhengere og campingvogner godkjennes for Tempo 100 av Statens vegvesen.

Hvis du har en tilhenger/campingvogn som er eldre enn fire år, må den ha en godkjent EU-kontroll før du kan bestille kontroll for Tempo 100 hos Statens vegvesen. Tilhengere som er godkjent for Tempo 100 skal ha godkjent EU-kontroll hvert annet år på samme måte som vanlige personbiler.

Det er også krav til bilen som skal trekke hengeren. Selv om tilhengeren er godkjent for Tempo 100, kan du altså ikke kjøre i 100 km/t uten at trekkbilen er innenfor kravene.

Du kan sjekke om din bil og tilhenger kan bli godkjent for Tempo 100 i kalkulatoren til Statens vegvesen. Bruk vår qr-kode.

Kun for Norge

Foreløpig er det ikke noe samarbeid mellom Tempo 100-ordningene i ulike land. Det betyr at du kan kun kjøre i inntil 100 km/t i Norge med norsk Tempo 100-godkjenning. For å benytte ordningen i Danmark og Tyskland, må du gjennom tilsvarende godkjenning i hvert av landene. Tungvint? Ja, definitivt. Danske caravanister med dansk Tempo 100-godkjenning kan heller ikke kjøre lovlig i 100 i Norge uten også å ha norsk godkjenning.

I dialog

Statens vegvesen kan fortelle at de har opprettet dialog med danske myndigheter for å avklare muligheten for en gjensidig anerkjennelse av norsk og dansk Tempo 100-godkjenning. Den 22. august var vi i kontakt med Statens vegvesen som kan fortelle at de fremdeles venter på svar fra danske myndigheter. Når vi spør om nærmere detaljer på hvor det kan være utfordringer, får vi til svar at den norske ordningen er bygget på den danske. Det burde være et godt grunnlag for å få til en felles avtale. Statens vegvesen har bestemt å ta dialogen med Danmark før de kontakter Tyskland.

En slik fremtidig ordning vil uansett ikke endre på kravet om at norskregistrerte vogner må Tempo 100-godkjennes i Norge.

Lei av EU-kontrollen?

Det er ikke bare å si fra om du ikke lenger ønsker å beholde Tempo 100 på vogn eller tilhenger, når du først har fått godkjenningen. Byråkratiet i Statens vegvesen har bestemt at den i så fall først må inn til kontroll (som du selv må betale) for å omklassifiseres til å ikke lenger være en del av EU-kontrollordningen.

Og vegvesenet minner om at du som eier fortsatt vil være ansvarlig for at tilhengeren er i forskriftsmessig stand. Dette betyr at eventuelle mangler vil kunne bli anmerket og fulgt opp av Statens vegvesen på ordinært vis. Utestående mangler som kun relaterer seg til Tempo 100-kravene, det vil si dekkenes alder og hastighetsmerking, vil imidlertid ikke bli fulgt opp av Statens vegvesen.

Her finner du kravene fra Statens vegvesen, og kalkulatoren som beregner om du har egnet trekkbil.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden