: NX-Buddy: Ny tjeneste redder liv | Din Fritid

NX-Buddy: Ny tjeneste redder liv

Frykten for gasslekkasje, brann og tyveri kan legge en demper på campinglivets gleder. Nå lanseres en tjeneste som skal trygge campingopplevelsen og sikre verdier. Det norskutviklede NX-Buddy varsler via mobil ved gass eller brann.

De fleste campingentusiaster vet hvor viktig det er å ha gode varslingssystemer for brann og gasslekkasjer. For selv om propangass er tilsatt lukt for at lekkasje skal kunne oppdages tidlig, forekommer det at den ikke oppdages før det er for sent.


Ikke påbud om alarm

Ifølge Norsk Caravan Club finnes det rundt 250.000 campingenheter i Norge, og rundt 400.000 nordmenn camper i løpet av et år. Til tross for det høye antallet er det fortsatt ikke påbudt med gass- eller brannalarm i norske campingvogner, bobiler eller hytter. Etter flere stygge ulykker har Norsk Caravan Club jobbet hardt for å få på plass et påbud, og i Salangen kommune kom brannsjefen i fjor med en sterk oppfordring til alle om å ha alarm og lensmannen understreket på et allmøte at oppfordringen nesten var å betrakte som et lokalt påbud.

- Vi er opptatt av at campingopplevelsen skal være trygg og sikker. Brann- og gassvarsling er så viktig at det forundrer oss at dette sikkerhetsutstyret ikke er lovpålagt. En godkjent gassalarm koster fra 400 kroner og oppover, og er en rimelig investering for familiens trygghet, sier leder og fagsjef i Norsk Caravan Club, Atle Hofseth.
- Liv kunne vært spart, hvis alle brukte godkjent varslingsutstyr, sier Hofseth.

Varsler andre om du sover

- En av årsakene til at de alvorligste ulykkene forekommer, er at folk sover når lekkasjene oppstår. Vi har utviklet et varslingssystem som også kan melde fra til andre enn de som blir direkte berørt ved en lekkasje, sier Stian Johansen i Abax, som står bak den nye tjenesten NX-Buddy.

Tjenesten er bygget på bestselgeren NX-5, en norskutviklet alarm som varsler om brann og forekomst av en rekke skadelige gasser. Det som er nytt er flere tilleggstjenester, blant annet det avanserte varslingssystemet, som i tillegg til en høy alarm, også sender beskjed til opptil fem mobiltelefoner.
- Det kan være til familie, andre campere eller deg selv, hvis du ikke befinner deg i bobilen eller i campingvogna, forklarer Johansen.
Tjenesten er enkel å betjene via en brukerside på internett, og brukeren bestemmer selv hvem som skal få beskjed.
- Jeg vil understreke at et avansert varslingssystem ikke eliminerer behovet for godt vedlikehold og sikker håndtering av gass i campingenheten, sier Johansen.


Fakta NX-Buddy

NX-Buddy er utviklet i Norge og er den mest avanserte og komplette gass- og sikkerhetsalarmen på markedet. Systemet varsler ved forekomst av kullos (CO), narkosegass, røykgass, propan- og butangass, CO2, brann, innbrudd og bevegelse på utsiden. Dessuten inkluderer NX-Buddy sporing ved tyveri og fullelektronisk kjørebok som dokumenterer ferieturene.
NX-Buddy har en veiledende pris på 4490 kroner i innkjøp, og månedlig abonnementskostnad er 249 kroner.

I tillegg til å ha alarm installert er det lurt å kunne tipsene satt opp av Brannvernforeningen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, for et tryggere campingliv.
* Ha med brannslokningsutstyr, og sett deg inn i hvordan det virker.
* Ha med røykvarsler.
* Sørg alltid for å kontrollere at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner når du kjører. Sjekk også slanger, rør og koblinger regelmessig slik at du unngår lekkasje. Les bruksanvisningen før du bytter flaske.
* Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre luften eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
* Gjør deg kjent med campingplassens branninstruks, og hvor slokkeutstyr befinner seg.
* Prøv å unngå overfylte campingplasser, og still krav til sikkerhet og avstand.
* Hold avstand til boenhetene ved bruk av åpen flamme, grill og propanutstyr. Vær spesielt oppmerksom i nærheten av telt/fortelt.
* Oppbevar tennmiddel utilgjengelig for barn.
* Kast brannfarlig avfall som tomme tennveskeflasker, brukt grillkull og engangsgriller på anviste plasser.
* Kontroller koblingene på kjøleskapet, og flaskens munnstykke når du kjøper eldre vogn eller bobil.
* Sjekk elektriske apparater og det elektriske anlegget ved jevne mellomrom.
* Ikke bruk apparater beregnet til innendørs bruk ute.

Les mer her: www.nx-buddy.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden