Fuktalarm: Alarm med fuktdetektor | Din Fritid
Fuktalarm

Alarm med fuktdetektor

Det kan komme snikende, og plutselig er det ikke lenger en bagatell. Du har fått en omfattende fuktskade som blir svært kostbar å utbedre. Det norske selskapet Avara mener nå å ha funnet løsningen på problemet, i form av en alarm som kontinuerlig måler fuktnivået i strategisk plasserte sensorer.


Slik ser styringsenheten ut.

Selskapet Avara mener å ha utviklet en alarm med fuktdetektor som skal oppdage funktinntrengning på et tidlig stadie, sånn at utbedring kan gjøres før råte og lukt rekker å utvikle seg

– Vi vil om kort tid lansere markedets første bobil- og campingvogn-alarm med fuktdetektor. Ved begynnende lekkasje får eieren straks beskjed, og kan iverksette reparasjon mens det ennå er en bagatell, sier styreleder Petter Quinsgaard i Avara AS.

Det nye komplette alarmsystemet som går i produksjon i disse dager, blir det første og eneste alarmsystemet på markedet med kontinuerlig fuktmåling i konstruksjonen.

– Det nye alarmsystemet har små, permanent monterte fuktsensorer som vil bli den nye måten å utføre fukttest på, sier han videre.

– Fukt omtales gjerne som selve marerittet for eiere av bobiler og campingvogner. Dette er tradisjonelt en av de mest kostbare skadene man kan oppleve, og utbedring kan i verste fall koste langt over 100.000 kroner.  Problemet fører ikke bare til store kontantutlegg, men også til vond lukt og muggsopp, og dessuten til verdifall ved salg, fortsetter han.

Oppdager fukt når den oppstår

– Produsentene gir garanti mot fuktskader, men dette forutsetter årlig fuktkontroll. Det samme gjelder ved forsikringsdekning. I det mellomliggende året kan fukten ha forårsaket store skader. Med vårt alarmsystem med fuktdetektorer vil fukten avsløres så snart den oppstår, og det sier seg selv at utgangspunktet for en vellykket løsning da er vesentlig bedre - og ikke minst billigere.

De trådløse batteridrevne sensorene er små, og plasseres lite synlig rundt om i bobilen eller campingvogna. De måler fukt mange ganger daglig, og sender måledata til en server. Serveren analyserer måledataene og sender eieren av bobilen eller campingvogna varsel når det observeres økende fukt over en tidsperiode. Hvert år får eieren en målerapport med tilhørende fuktsertifikat.

Brukeren kan også selv logge seg inn og hente ferske rapporter. Slik skapes etter hvert en historikk som vil være til stor hjelp når en bobil eller campingvogn skal skifte eier. Både selger og kjøper vil dermed kunne unngå konflikter i etterkant av en handel, understreker Petter Quinsgaard.

Komplett system med nye patentsøkte funksjoner

– Alarmsystemet fra Avara har også alle andre funksjoner man kan forvente av et komplett alarmsystem, med innbrudd, røyk, flere gasser, bevegelse inne og ute, samt sporing og varsling til mobil.

At systemet kan brukes i opplag uten strøm er en viktig nyhet. Systemet går i 5-15 år på egne batterier, noe som åpner for at også campingvogner endelig kan få et fullverdig alarmsystem også i opplag på fjellet uten strøm eller 12V batteri. 

Man trenger ikke lenger å slå nattalarmen av. Dette gjøres automatisk ved hjelp av smarte nye løsninger. Alarmen utløses heller ikke når bevegelse starter innvendig.

Produksjon i Norge

– Prisen er konkurransedyktig. Den vil være i underkant av det mest avanserte konkurrerende systemet på markedet, som altså heller ikke har fuktsensorer, sier Petter Quinsgaard til slutt.

Produksjon av det nye alarmsystemet vil foregå i Norge, i første omgang for det skandinaviske markedet. Alarmen vil kunne kjøpes hos bobil- og campingvognforhandlere fra starten av sesongen 2021.

På det nye nettstedet avara.no kan man finne mer informasjon om bruk og egenskaper.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden