Svensk oppkjøp i Storbritannia: Kabe-gruppen kjøper Coachman | Din Fritid
Svensk oppkjøp i Storbritannia

Kabe-gruppen kjøper Coachman

KABE Group AB, som siden juli 2018 har eid 21,5 prosent av aksjene i den engelske campingvognprodusenten Coachman Group LTD, signerte i februar en avtale om å kjøpe alle gjenværende aksjene i Coachman.

Coachman er en ledende produsent av campingvogner i premium-segmentet i England. Virksomheten har vært drevet i 30 år i egne lokaler i Hull, England. Selskapet har rundt 200 ansatte. Selskapets omsetning siste regnskapsår var på drøye £ 30 millioner, med en driftsmargin på ca. 6 prosent. Coachman er et selskap, som i følge pressemeldingen, har god egenkapitalandel og likviditet.

Oppkjøpet skaper muligheter for synergieffekter og muliggjør dypere samarbeid når det gjelder salg, produktutvikling og innkjøp, samt utveksling av produksjonsteknologi. Gjennom oppkjøpet styrker KABE sin posisjon i premiumsegmentet og blir et sterkere internasjonalt konsern. Den nåværende ledelsen av Coachman vil fortsette å lede selskapet.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått gjennomført oppkjøpet av Coachman, et veldrevet selskap som gradvis har økt sin markedsandel på det engelske markedet. Coachman passer godt inn i Kabe Group og vår strategiske retning, sier Alf Ekström, administrerende direktør i KABE Group.

Kjøpesummen for de resterende 78,5 prosent av aksjene i Coachman utgjør £ 15,71m. Oppkjøpet forventes å gi et positivt bidrag til konsernets resultat per aksje.

KABE-konsernets hovedvirksomhet består av produksjon og salg av campingvogner, bobiler og campingutstyr til det europeiske markedet. Med sterke merkevarer og et bredt produktspekter ønsker KABE å være en komplett leverandør. KABE har datterselskaper både i Sverige og i utlandet. Totalt omsetter konsernet for ca. 2,36 milliarder SEK (2019) og antall ansatte utgjør litt over 607 personer. KABE Group AB er notert på OMX Nordic Exchange, Stockholm.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden