Debattinnlegg av samferdselsminister Knut Arild Hareide: Prikker i fører­kortet er viktig for trafikk­sikkerheten | Din Fritid
Illustrasjonsbilde.
Debattinnlegg av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Prikker i fører­kortet er viktig for trafikk­sikkerheten

Samferdselsminister Hariede argumenterer i dette innlegget for å beholde ordningen med prikker i førerkortet, som et viktig trafikksikkerhetstiltak.

Norge setter standarden i Europa for trafikksikkerhetsarbeid. Innretting, virkemidler og resultater brukes som rettesnor for andre land. Ett element i dette arbeidet er hvordan vi reagerer overfor trafikanter som ved gjentatt farlig trafikkadferd setter andres liv og helse i fare. Derfor er det svært overraskende at Fremskrittspartiet i media sier at de vil fjerne et av virkemidlene som vi vet bidrar til trafikksikkerhet, nemlig prikkbelastningsordningen.

Prikkbelastningsordningen i Norge ble innført 1. januar 2004. En rekke europeiske land hadde da lignende ordninger, men den norske modellen skiller seg ut ved at det bare er trafikkfarlige overtredelser som inngår. Førerkortet kan inndras etter gjentatte overtredelser som ikke hver for seg kvalifiserer til direkte inndragning. Ordningen skal gi adferdsendring ved at det varsles hver gang det ilegges prikker, og det gis et særlig skriftlig varsel ved fire prikker. Systemet er dermed høyst forutsigbart også for gjentakelsesovertredere, og gir den enkelte all mulighet til å justere egen adferd før førerkortet inndras for seks måneder ved åtte prikker. Ved å endre adferd vil ilagte prikker slettes. Systemet er like enkelt og rettferdig som i idretten; uønsket adferd gir først advarsel, så gult kort – og til slutt rødt, og spillenekt neste kamp.    

Ordningen er tidligere evaluert to ganger på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Basert på resultatene fra perioden 2004-2007, ble den utvidet og skjerpet fra 1. juli 2011. Flere alvorlige overtredelser ble inkludert, og det ble innført dobbel prikkbelastning for førere som har førerkortet på prøve, dvs. de første to årene etter førerprøven.


Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Prikkbelastningen ble sist evaluert i 2015 av Transportøkonomisk institutt (TØI). Rapporten viste klart at sannsynligheten for nye overtredelser reduseres for dem som har pådratt seg så mange prikker at de risikerer å miste førerkortet ved neste overtredelse. Dette viser at prikkbelastning har den tilsiktede effekten på trafikkadferden – også for gjentakelsesovertredere. Denne effekten bidrar til nedgang i antallet trafikkulykker. For førere i prøveperioden fant TØI også nedgang i ulykkesrisiko etter innføring av dobbel prikkbelastning.

Rapporten konkluderte med at prikkbelastning av førerkort ser ut til å ha en gunstig effekt på trafikksikkerheten.

To evalueringer viser altså at prikkbelastningsordningen har vært en suksess siden den ble innført for 17 år siden. Den virker preventivt, er forutsigbar og enkel å forholde seg til for trafikantene, og den bidrar til færre ulykker. Akkurat slik den var ment. Det er derfor ingen tvil om at prikkbelastning gir et veldig godt bidrag til økt trafikksikkerhet på norske veier, og at ordningen selvfølgelig har kommet for å bli.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden