: Arktisk strandrydding | Din Fritid
Arctic Cleanup starter med en pilot i august, sammen med frivillige i Finnmark, på Island og i Alaska. (Foto: Veraldarvinir - Worldwide Friends)

Arktisk strandrydding

Opprydding av forsøpling i arktiske strøk byr på helt egne utfordringer. Derfor inviterer Hold Norge Rent til «Arctic Cleanup» i samarbeid med Ocean Conservancy og frivillige i Finnmark, Alaska og på Island.

Arctic Cleanup er et internasjonalt samarbeid og inngår som en del av Arktisk råds Regional Action Plan on Marine Litter (PAME). Prosjektet skal legge til rette for frivillig rydding langs kysten og på havbunn i Arktis og starter med en pilot.

- I 2021 skal vi gjennomføre et pilotprosjekt for å etablere en standard og et system for frivillig opprydding i Arktis. Målet er at piloten skal legge et godt grunnlag for videre arbeid i kommende år, sier Heidi Gromstad, prosjektleder for Arctic Cleanup i Hold Norge Rent.

Med seg på ryddelaget har Hold Norge Rent flere frivillige organisasjoner som gjennomfører de lokale arrangementene. I tillegg er flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere inkludert i prosjektet. Turklærprodusenten Norrøna er en viktig støttespiller:

- Våre kunder er engasjert i problematikken rundt marin forsøpling, og vi er glade for å kunne bruke deres engasjement til å støtte Hold Norge Rents arbeid med å få etablert et system for frivillig strandrydding i Arktis, sier Martin Lien, markedsansvarlig i Norrøna.

Rydding i Arktis er krevende. Det stilles høye krav til både kompetanse og ressurser, særlig knyttet til transport og avfallshåndtering. Dette skal Arctic Cleanup sikre.

Oppryddingen i 2021 skal foregå på fem ulike steder i Finnmark og syv ulike steder på Island i tillegg til Alaska. I Finnmark skal frivillige rydde i Berlevåg, Hammerfest, Loppa, Nordkapp og Varanger.

Prosjektet støttes av Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet i tillegg til Norrøna og Ocean Conservancy.


Forsøpling i Finnmark 2019. Oppryddingen i 2021 skal foregå på fem ulike steder i Finnmark og syv ulike steder på Island i tillegg til Alaska. (Foto: Hold Norge Rent)

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden