Trafikksikkerhet: Ny gang- og sykkelbro i Etne | Din Fritid
Her blir det gang- og sykkelvibru og bedre tilrettelagt for myke trafikanter. Kart: Statens vegvesen
Trafikksikkerhet

Ny gang- og sykkelbro i Etne

Nå skal det bli tryggere å være myk trafikant i Mo i Etne, og på grunn av vegarbeid i forbindelse med bygging av gang- og sykkelbro er det verdt å merke seg noen tidspunkter hvor det kan være dårlig fremkommelighet på denne veien.

Statens vegvesen jobber for å forbedre tryggheten for gående og syklende, og jobber for at det skal bli enklere for alle trafikanter å komme seg frem. De jobber derfor med å montere en gang- og sykkelbruolangs E134 i Mo i Etne.

– Verdien av en vei ligger i bruken, og å tilrettelegge for myke trafikanter bidrar til å øke verdien på veiene vi har. Statens vegvesen er opptatt av å være en god veieier for alle som bruker riks- og europaveinettet, og derfor er vi glade for å kunne bedre tilbudet til myke trafikanter slik som her, sier byggeleder Johannes Handeland i Statens vegvesen.

Det har ikke vært gang- og sykkelveibro på Mo før, og den legges ved siden av en eksisterende bilbro.

Broen er en del av Statens vegvesen sitt prosjekt med å bygge 500 meter ny gang- og sykkelvei langs E134 i Etne. Da broen kommer på plass, står bare asfalteringen igjen. Den skal på plass snarest mulig.

Slik påvirker arbeidet trafikken

For å gjøre ulempene for trafikantene minst mulig, blir arbeidet utført på kvelden og utover natten, den tiden på døgnet hvor det er minst trafikk.

– Mindre kjøretøy kan benytte Fossavegen/Litledalsvegen og Stødlevegen/Strondavegen til omkjøring i den tiden vi er nødt til å stenge veien. Vogntog må vente de tre timene på natta der dette er aktuelt. Vi oppfordrer tungtrafikken til å planlegge sin lovpålagte hviletid ut fra dette, legger han til.

Disse tidspunktene er viktige å merke seg for trafikantene (som også oppfordres til å oppdatere seg på 175.no og Vevgesen trafikk-appen):

  • Manuell dirigering (med stans inntil 15 minutter) fra 20. juni kl. 18.99 til 21. juni kl. 01.00.
  • Stengt fra 21. juni kl. 21.00-04.00.
  • Manuell dirigering (med stans inntil 15 minutter) fra 21. juni kl. 15.00 (ved behov).

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden