Avtrekk: SOG gir luft i luka | Din Fritid
Komplett SOG-sett til Thetford C260.
Avtrekk

SOG gir luft i luka

SOG avtrekk for toalettkassetter er ingen nyhet i Norge, og mange er de bobilene som kjører rundt med en slik. Er du en gryende «handyman» er montering av en slik en passende utfordring.

De fleste bobileiere er i besittelse av en drill og noe håndverktøy. Dermed er et par hullsager det som mangler før monteringen kan gjennomføres. Disse kan være av den billige sorten.

Behov

Mange lurer nok på om det er behov for en slik innretning. Særlig under varme sommerdager kan lukten på toalettet bli påtrengende. Dette emnet har vi i Bobil & Caravan vært inn på tidligere, men vi gjentar så gjerne: Lukten fra toalettet skriver seg fra tre ting. Fra innholdet i kassetten når spjeldet står åpent under bruk, fra selve bruken og fra toalettskålen om denne blir sjeldent rengjort. Plasten her blir over tid porøs, og gammel urin trekker inn og lager lukt. Et godt tips er en god såpevask og deretter litt bilpolish, det vil holde det luktfritt i lang tid framover. 

Resten av jobben gjør SOG. Herr Dahmann hos SOG viste oss en gang med en glødende myggspiral virkemåten. Ved å holde denne nede i toalettskålen, åpnet han spjeldet og etter noen tiendels sekunder ble røyken sugd ned i kassetten. Ved å la spjeldet stå åpent under bruken av toalettet, vil det meste av lukten forsvinne ned og ut. Om reklamen sier «luktfritt» må det tas med en klype salt, men forskjellen med og uten SOG er påtagelig. 

Luften fra toalettskålen blir altså suget ned i kassetten, videre ut gjennom en slange til en liten vifte på kassettdøren. På yttersiden sitter en kassett med et kullfilter som tar opp lukten. Det oppfordres innstendig å bytte filter hvert år, men undertegnede har vært litt slapp i så måte - uten at lukten har vært påtrengende. Det er altså ikke uten grunn mange norske bobiler kjører rundt med dette systemet, det virker!

SOG leverer systemet til alle de vanlige toalettene fra Thetford og Dometic.

Montering   

Har du de nevnte hullsagene er det ingen hindringer for montasjen. Den viktigste har målet 35 mm, den andre skal være 36 - 37 mm, og her kan den første benyttes ved å bore litt skrått fra alle kanter. Det eneste man skal være litt nøye med er plasseringen av mikrobryteren som påvirkes av spjeldmekanismen og plassering av den lille viften, så den ikke kommer i konflikt med do-kassetten.

I monteringsanvisningen, som for øvrig står på norsk, starter man med montering av viften og filterhuset utvendig. Dette monteres på døren til kassetten og gjør dermed adkomsten lett. Står kassetten rett innenfor døren må viften plasseres der den ikke kommer i konflikt med kassetten. Legg en kort linjal eller liknende mellom kassetten og lokket på tømmehalsen (se første bilde i monteringsanvisning). Lag et merke på veggen, litt over karmen til døren og mål derfra ned til linjalen. Lukk så døren og bruk samme mål fra merket og ned på døren. Viften må monteres høyere enn dette. Mål så herfra og 20 mm opp og lag et merke. Dette er senter for hullet til viften (36 – 37 mm). Sjekk at filterkassetten får plass på døren sideveis og du kan bore hullet. Åpningen i filterkassetten skal vende nedover og hullet må stemme med åpningen på baksiden av kassetten øverst. Bruk litt silikon bak kassetten, særlig i overkant og skru den fast. Normalt behøver det ikke forbores. Sett inn kullfilteret og monter lokket. Det gjøres ved å huke det på i overkant, presse det inn nede og sette i to skruer i underkant. 

Viften monteres så på baksiden med fire skruer. Bruk litt silikon her også, slik at det blir tett. Slangen skal peke som på bilde 7.


Sjekk plassering av filterkassetten nøye før du lager hull (se tekst).


Hullet behøver ikke være større enn at det lille viftehuset får plass.


Her ser vi kablene og det selvklebende kabelfestet. Bruk silikon bak viftehuset.


Filterkassetten skrus på plass.


Filteret er på plass og dekslet settes på.


Dekslet festes med to skruer nedenfra.


Her er mekanismen som åpner/lukker spjeldet i kassetten, her lukket.


Samme stilling og mikrobryteren er montert. Den er nå trykket inn og viften er skrudd av.


Her er spjeldet åpent, mekanismen dreiet 90 grader og viften er skrudd på.


Til venstre: Kabelen mellom bryter og viften koples her til strømforsyningen til toalettet. Til høyre: Bor et 35 mm hull i lokket til tømmehalsen og sett i gummipakning og plasthylse.


Til venstre: Slangen er på plass og kabel montert. Til høyre: Lufteslangen er på plass i lokket, byttes med en tett propp under tømming.

Mikrobryteren

Trekk ut kassetten, og hold braketten med mikrobryteren på plass. Det kan være lurt å la en person skyve spaken for spjeldet frem og tilbake inne i bilen/vogna, så du ser funksjonen. Mens du holder aluminiumsbraketten slik, merk av på kassettveggen. Sett på den dobbeltsidige tapen og fest bryteren. Sikre det hele med den sorte skruen som festes i veggen. Det skal ikke forbores, og da veggen her er dobbel vil ikke skruen stikke ut på yttersiden. Sjekk at bryteren fungerer ved hjelp av spjeldet. 

Resten er enkelt. Det følger med selvklebende puter med feste for nylonstrips og strips. Fest ledningen med disse som vist på bildene. Pass på at det ikke hindrer kassetten i å bli tatt ut og inn. Videre at døren kan svinges helt opp uten at ledningen blir for stram. Finn stedet der toalettet er koplet til bilens anlegg på siden av kassetthuset. Sjekk at det er konstant spenning og at polariteten er riktig. Skru av strømmen i bilen/vogna og kople til SOGen. 

Bor et hull på 35 mm i senter av kassettens tømmekork. Sett inn gummipakningen og plastnippelen. Skru på hovedbryteren igjen og test viftefunksjonen. Husk at viften trekker 0,84 watt, som er meget lite. Den er bare i drift når spjeldet står åpent. 

Bruk

Viften fungerer selvfølgelig automatisk når toalettet benyttes, men ved tømming av kassetten må SOG koples fra. Åpne døren og sving tømmehalsen litt ut. Trekk ut slangestussen fra tømmekorken og sett inn den sorte blindpluggen som følger med. Trekk ut kassetten og tøm. 

Etterpå koples slangen til igjen. Legg blindpluggen alltid et sted i kassetthuset der den ikke kan forsvinne, ikke på bakken ved tømming, for eksempel. 

Benytter du reservekassett setter du korken med hull for slangen over på den andre kassetten ved bytte. Ganske enkelt. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden