Det blir igjen gradvis mulig med fritidsreiser utenlands:: Åpning for Europa fra 15. juli | Din Fritid
Det drøyer enda noe tid før man ubekymret kan sette kursen for varmere strøk på tyske motorveier. Men regjeringen åpner nå for muligheten til å lette på kravene fra midten av juli av.
Det blir igjen gradvis mulig med fritidsreiser utenlands:

Åpning for Europa fra 15. juli

Vi får ikke endelig beskjed før den 10. juli, men det blir sannsynligvis mulig med fritidsreiser til enkelte europeiske land fra den 15. juli av. Hvilke land og hvilke regioner avhenger av smittefare-utviklingen.

Dette er noen konkrete beskjeder fra regjeringen: Fra 15. juli fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med “en tilfredsstillende smittesituasjon”. Utenriksdepartementet vil da ikke lenger fraråde reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene. Vurderingen av smittesituasjonen skal ta utgangspunkt i kriteriene som er laget for Norden, men kan tilpasses dersom det er nødvendig for å kunne gjøre en faglig vurdering av smittenivået, står det å lese i pressemeldingen.

– Det er land i verden som akkurat nå har en dramatisk smittesituasjon, og mange steder er det ustabilt. Med lav smitte innenlands, utgjør smitteimport fra utlandet kanskje den største risikoen for oppblussing av viruset her hjemme. Vi ser fortsatt hvordan nye smitteutbrudd, ofte lokalt og uforutsigbart, oppstår i ulike deler av Europa og verden. Samtidig kan vi ikke holde stengt for alltid. Vi må finne balansen som gir oss størst mulig trygghet og minst mulig smitterisiko, sier statsminister Erna Solberg.


– Smitteimport fra utlandet er kanskje den største risikoen for oppblussing av viruset her hjemme, sier statsminister Erna Solberg, som forsiktig og langsomt letter på fritidsreisebegrensingene.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer, systemer for smittesporing og informasjon. Det gjøres en helhetsvurdering basert på denne informasjonen.

Krever mer enn normalt

– Selv om Utenriksdepartementet fra 15. juli gjør unntak fra reiserådet for de landene Folkehelseinstituttet anbefaler, er det ikke en oppfordring til å reise. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Dersom det oppstår ny smittespredning og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres, advarer regjeringen.

Oppdatert kart 10. juli

– Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en oversikt over hvilke land og områder som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Denne vil bli oppdatert hver 14. dag og inkludere Norden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Her kan du se gjeldende kart og kriterier (Folkehelseinstituttet)-

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden