Antidoping Norge: Dopingtester fra bobilen | Din Fritid
Antidoping Norge

Dopingtester fra bobilen

– Da Covid-19 kom til Norge måtte vi finne alternative løsninger for dopingkontrollene våre for å ivareta smittevernet. Da kom idéen om bobil opp. I den har vi fått en kontrollstasjon hvor det er enkelt å holde kontroll over smittevern og renhold.


Bobilen er innredet slik at dopingkontrollen kan gjennomføres på en sikker og trygg måte for utøver og kontrollør.

Det er rådgiver og testplanlegger Per Inge Rustad i Antidoping Norge (ADNO) som forteller dette til Din Fritid.

Koronasituasjonen gjør at antidopingarbeidet er vanskelig over hele verden. Uten idrettskonkurranser blir det ingen prøvetaking i forbindelse med arrangement. Slik forholdene er i dag er det også vanskelig for Antidoping Norge å reise hjem til utøvere for å hente inn dopingprøver.

– Det er helt grunnleggende at vi har trygge fysiske omgivelser når vi skal gjennomføre våre tester, både for å skåne oss og utøver, forteller Per Inge.

Stiftelse

Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse som ble opprettet av Kultur- og kirkedepartementet og Norges idrettsforbund i 2003. Organisasjonsformen sikrer at dopingkontrollene og påtalevirksomheten gjennomføres uavhengig av NIF og Staten.

– Vi gjennomfører rundt 3000 dopingprøver i året. Omtrent 2000 av disse tas utenfor konkurranse, mens de øvrige tas i forbindelse med idrettskonkurranser. Selv om det for tiden ikke arrangeres idrettskonkurranser, klarer vi å opprettholde deler av vårt testprogram takket være bobilen. Vi ser for oss at bobilen også kan brukes til forebyggende arbeid etterhvert, for eksempel i forbindelse med foredragsvirksomhet. ADNO holder 600 foredrag hvert år, forteller kommunikasjonsleder i ADNO, Halvor H. Byfuglien. Din Fritid møter de to i testbobilen på Ekeberg, et område i Oslo med lange idrettstradisjoner.

Dopingkontrollen

– Nå kommer vi fra dopingtest av to utøvere på forskjellige steder. I disse koronatider må vi også avklare helsesituasjonen til utøveren, at utøver er frisk og uten symptomer før vi kan gjennomføre kontroll. Er det klarsignal, så starter vi dopingkontrollen, sier Rustad.

Bobilen er registrert for tre personer, har to separate rom, toalett med vask og en seng.

– Vi er alltid to medarbeidere når vi er på kontroll. Hovedrommet er delt i to med et strekmerke, en del for utøver og en del for kontrollør. Det at bobilen har to dører gjør det også langt enklere å sikre at smittevernet blir ivaretatt.

Når vi møter en utøver til kontroll, instruerer vi i riktig bruk av antibac og engangshansker. Utøver avgir urinprøven under påsyn. Det foregår ved at bukse og truse trekkes ned til knærne. Genser eller trøye må være over navle, lange ermer må trekkes opp til albuen. Dette er for å sikre at urinen kommer fra riktig sted, forteller Per Inge Rustad.


Testplanlegger og rådgiver, Per Inge Rustad i Antidoping Norge forteller at de en periode vil ha to bobiler som skal brukes over hele landet til kontroller og forebyggende arbeid

Blir permanent

En effektiv dopingkontroll må skje uanmeldt, og i den sammenheng er det viktig at en er diskret før innkalling av en utøver.

– Vi skal komme overraskende, og det er ikke alltid så lett med bobilen. Men alt i alt er vi veldig fornøyd med den muligheten bobilen har gitt oss. Akkurat denne leier vi, men vi har nå besluttet å investere i en tilsvarende bobil. Så i en periode vil vi ha to bobiler til bruk over hele landet, sier Halvor.

Fornøyd

ADNO er et av få antidopingbyrå i Europa og verden som tar dopingprøver i disse smitteutsatte tider. I stor grad takket være de nye mulighetene bobilen som kontrollstasjon gir.

– Utøverne uttrykker at de er veldig fornøyde med at vi kan drive testprogrammet i en krevende tid. Det skaper tillit når de kommer tilbake til internasjonale konkurranser og forteller at de har vært del av et kontinuerlig kontrollprogram. Det er de færreste internasjonale utøvere som blir testet nå, og det kan skape en idrett hvor en blir mistenksom. WADA (verdens antidopingbyrå) og flere land har kontaktet oss for å få vite mer om bobilen og prosedyren, og hvordan vi har klart å opprettholde testingen under krevende smitteforhold.

– Vårt svar er at dette er mulig på grunn av bobilen, avslutter Halvor H. Byfuglien fornøyd.

Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Dette arbeidet gjøres gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. 

Finansiering: Hovedsakelig via tippemidler og tilskudd fra Kulturdepartementet (2020: 40 mill. kr). Helsedirektoratet bidrar med rundt 10 millioner til forebyggende arbeid rettet mot skoler og ungdomsmiljøer.

30 årsverk i administrasjonen. I tillegg er det 60-70 deltidsansatte som dekker hele landet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden