: Alt om utvendig utstyr til campingferien | Din Fritid

Alt om utvendig utstyr til campingferien

Det mest alminnelige utvendige utstyr er fortelt, solseil, leseil, gulvteppe, campingmøbler og grill. Utvendig utstyr tar som regel stor plass, og det kan derfor anbefales, at man investerer i typisk campingutstyr, som er designet for å kunne bli pakket ekstra godt sammen, og som ikke veier så mye. Nettopp vekten er viktig å holde øye med – den stiger ganske raskt.


Kiler brukes til campingvogner og bobiler

Kiler til campingvogner og bobiler

Kiler brukes til å legge under hjulene, så vognen kan stå i water. Campingvognen kan via nesehjulet justeres horisontalt, men ikke sideveis - her kan en kile være nødvendig. Bobilen kan bare nivelleres ved å kjøre opp på kilene. Noen ganger må tre hjul stå på kiler, før bilen er i water.

Bigfoot til campingvogner

Bigfoot er betegnelsen på, at man gir de fire støttebena en større flate å støtte seg på. Man kan enten montere en ekstra plate med stor flate eller legge et stykke flatt trestykke under støttebena. Det er mest aktuelt, når bakken er bløt, eller når man er på vintercamping.

Stabilisator til teltvogner og campingvogner

Hvis vognen ikke har stabilisator som standardutstyr, kan det forbedre kjøreegenskapene vesentlig å ettermontere en slik. Stabilisatoren reduserer vognens risiko for å begynne å slingre med opp til 20 %.

Al-Ko safety lås til campingvogner

Ved å sette en lås på campingvognen forhindrer man andre i å kunne koble på og kjøre av gårde med vognen. Låsen kan på de fleste modellene monteres, selv om man har stabilisator på vognen.

Kuletrykksmåler

Det er mulig å måle kuletrykket på flere måter. En enkel måte er å stille nesehjulet på en badevekt. Man kan også kjøpe et nesehjul med innebygget kuletrykksmåler. Kuletrykket er viktig for kjøreegenskapene og dermed også for sikkerheten.

Sykkelstativ

Sykkelstativ er mye brukt, fordi camping og sykling passer så godt sammen. Syklene kan monteres på bilen, på teltvognen, på campingvognen eller bobilen. Vær oppmerksom på, at systemer til campingvogner både kan sitte på bilen og på campingvognen. Det anbefales med systemer på draget, fordi sykler bak på campingvognen tilfører vognen mange kilo, som både sitter høyt og bakerst på vognen. Det øker risikoen vesentlig for at campingvognen kommer til å slingre.


En Mover brukes i forbindelse med rangering på campingplasser, i parkeringsanlegg og i innkjørsler Foto: AL-KO

Caravanmover

En mover kan være en god hjelp, når campingvognen skal kjøres på plass inn på en trang campingplass eller innkjørsel. En mover består av to 12volt-elmotorer, som med et enkelt grep kobles til hjulene, hvoretter man via en fjernkontroll kan manøvrere vognen på plass med en centimeters nøyaktighet. Det finnes flere merker på markedet. Utstyret er til stor hjelp for bevegelseshemmede og handikappede. Må man betjene en campingvogn med mover? Fra myndighetshold er det for så vidt ikke gjort innvendinger mot bruk av ovennevnte fjernbetjente movere med den angitte maksimale hastighet på 1km/t., under forutsetning av at det spesifikke fabrikat er godkjent i EU, eksempelvis den tyske “Mover SE”, som er ABE-godkjent. Det er i tillegg et krav, at fjernbetjeningen kun betjenes av en person, som er 16 år eller eldre, samt at utstyret kun brukes i forbindelse med rangering på campingplasser, i parkeringsanlegg og i innkjørsler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden