Ut i trafikken:: Viktig påminnelse om å holde fokus | Din Fritid
Ut i trafikken:

Viktig påminnelse om å holde fokus

3 av 10 dødsulykker i trafikken skjer på grunn av uoppmerksomhet, viser tall fra Statens vegvesen. Derfor ønsker de å minne alle som ferdes i trafikken på en enkel ting:  Hvor har du hodet ditt når du sitter bak rattet?

Det finnes mange former for uoppmerksomhet. Både det du gjør, ser, hører, føler og tenker kan ta oppmerksomheten din bort fra kjøringen. Det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene som gjør uoppmerksomhet bak rattet så farlig. Om du har hodet ditt et annet sted, hvem kjører egentlig bilen da?

– Øv deg på å være tilstede i kjøresituasjonen, oppfordrer Rita Aarvold i Statens vegvesen. 

–Det holder ikke å bare ha øynene på veien - du må også ha hodet med deg. Når vi forsvinner inn i egne tanker eller drømmer, er vi kanskje ikke klar over det selv. Det aller viktigste vi kan gjøre er derfor å bli bevisste på at det kan skje, og øve på å gi kjøringen din hele og fulle oppmerksomhet, forteller Rita Aarvold.

Oppmerksomhet er i mange tilfeller et valg. Vi kan fikle med mobilen, eller vi kan la være. Men det er ikke alltid like enkelt å legge bort tankene som det er å legge bort mobilen. Mental uoppmerksomhet kan påvirke reaksjonsevnen din, og øke ulykkesrisikoen. 

Finn strategier

Før du setter deg bak rattet bør du tenke gjennom hva som kan ta oppmerksomheten din bort fra trafikken, og gjøre deg ferdig med det du kan før du kjører. 

– Tanker, følelser og ulike sinnsstemninger er en del av det å være menneske, og i noen situasjoner kan det kanskje være lurt å la noen andre kjøre. Vi kan ikke skru av tankene, men vi kan øve på å «bare» kjøre når vi sitter bak rattet. Tenk derfor gjennom om du er den sjåføren du selv ønsker å møte på veien, forsøk å legge ting til side, gjør deg klar, så kjør, sier Aarvold. 
Når vi velger å gjøre andre ting samtidig som vi kjører, fordeler vi oppmerksomheten på flere aktiviteter. Det tar litt tid å hente seg inn igjen. I trafikken er det ikke sikkert du har den tiden. 

Takk for oppmerksomheten

– I trafikken teller hvert sekund. På noen få sekunder kan alt ha endret seg rundt deg. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan være forskjellen på liv og død. Så brutalt er det faktisk, sier Aarvold. Mens du i noen få sekunder lar blikket, tankene eller hendene vandre, kan du rekke å kjøre over en hel fotballbane – nær sagt i «blinde».

Derfor skylder vi hverandre det, vi som møtes på veien, at vi har oppmerksomheten rettet mot kjøresituasjonen. Som trafikanter har vi et felles ansvar for at hver og en kommer trygt fram, avslutter Rita Aarvold i Statens vegvesen. 


Vi som ferdes i trafikken skylder hverandre å fokusere på det, minner Rita Helen Aarvold fra Statens vegvesen oss på.

 

Usikker på hvilke regler som gjelder for bruk av mobiltelefon under kjøring?

Les mer her!

 

 

Fakta om uoppmerksomhet i trafikken

 • Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i tre av ti dødsulykker i perioden 2011-2015, (TØI 1535/2016). Totalt 160 ulykker
 • Internasjnale studier viser en tilsvarende andel, og fastslår at uoppmerksomhet er en årsaksfaktor i 20-30 prosent av alle ulykker 
 • Forekomst av kognitiv uoppmerksomhet under kjøring, er vanskelig å anslå. En undersøkelse beregner kognitiv uoppmerksomhet (dagdrømmer, tanker, bekymringer) til 11 prosent av samlet kjøretid, på bakgrunn av intervju med førere like etter kjøreturen. Det betyr at sjåføren kan ha kjørt «hodeløs» i hele 7 minutter av en times kjøring (TØI, 2018).
 • Blikket bort fra veien gir aller størst risiko
 • 2 sekunder ser ut til å være en kritisk grense for hvor lenge man kan ta blikket bort sammenhengende før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. 
  • Med blikket borte i kun 2 sekunder, kan du ha tilbakelagt en lang strekning i «blinde». 
   • Kjører du i 80 km/t og ser bort fra veien i kun 2 sekunder, har du kjørt godt over 40 meter (44,44). 
   • Ser du bort i 4 sekunder har du tilbakelagt hele 89 meter. 
   • På bare noen sekunder kan du nærmest ha kjørt over en fotballbane – i blinde. 
 • Viktige årsaker til uoppmerksomhet i trafikken er blant annet: 
  • Bli forstyrret av passasjerer
  • Betjene radio og musikk 
  • Spise og drikke
  • Barbere og sminke seg
  • Bruke kart og andre navigasjonssystemer
  • Bruke mobil 
  • Tanker, følelser, dagdrømmer
 • Mobilen utgjør en alvorlig risiko, og var skyld i mellom to til fire prosent av alle dødsulykkene i perioden 2011-2015 (TØI 1535/2016)
  • Når vi spør, svarer rundt halvparten at de bruker telefon under kjøring:
   • 52 prosent av mennene
   • 42 prosent av kvinnene

 

Fire former for uoppmerksomhet 

 • Visuell (se på noe annet enn veien /trafikken)
 • Fysisk/motorisk (ta hendene fra rattet) 
 • Kognitiv (ha tankene på noe annet enn kjøring)
 • Auditiv (lytte til noe/noen, slik at oppmerksomheten ikke er på kjøringen)

 

Dette sier loven

Oppmerksomhetskravet er nedfelt i Vegtrafikklovens § 3 og rammer alle former for uoppmerksomhet – uansett årsak: 

§ 3.Grunnregler for trafikk: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden