Ny undersøkelse viser:: 8 av 10 bryter fartsgrensen i 80-sone | Din Fritid
Ny undersøkelse viser:

8 av 10 bryter fartsgrensen i 80-sone

Nordmenn kjører stadig for fort. Verst er det i 80-sone, men nesten halvparten bryter fartsgrensen også i tettbygde strøk. Det viser en ny undersøkelse fra Trygg Trafikk, som er bekymret over tallene.

Den landsrepresentative undersøkelsen er gjennomført av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk, og viser hvor og når nordmenn sier de kjører for fort. Den avslører at det er mest råkjøring på landeveien der fartsgrensen er 80. Her oppgir så mange som 8 av 10 (83 prosent) at de kjører for fort av og til eller oftere. Og mer enn 2 av 10 sier de gjør det nesten alltid. Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen Trygg Trafikk, liker tallene dårlig.

– 4 av 10 dødsulykker skyldes for høy fart. At så mange innrømmer at de stadig bryter fartsgrensen tyder på at folk ikke forstår risikoen de utsetter seg selv og andre for, sier han.

Flere kjører fort i tettbygde strøk

Hele 17 prosent sier at de kjører over fartsgrensa nesten hver gang de kjører i tettbygde strøk med 50-sone. Dette er en kraftig økning fra 2019 da kun 4 prosent sa det samme. Til sammen innrømmer nesten halvparten av norske bilister (47 prosent) at de av og til eller oftere bryter fartsgrensen i 50-sone.

– Det er særlig alvorlig at så mange kjører for fort i de lavere fartssonene. Det er snakk om tettbygde strøk og boligstrøk med barn og myke trafikanter. Da er det ekstra viktig å holde farten nede og være årvåken. Vi i Trygg Trafikk ønsker også flere politikontroller i tettbygde områder, sier Johansen.

Undersøkelsen avslører nemlig at også 30-sone er åsted for mye råkjøring. 16 prosent sier at de nesten alltid bryter 30-grensen, hvilket er dobbelt så mange som i fjor. 3 av 10 gjør det av og til eller oftere. Sjåførene under 30 år er de med minst respekt for 30-sonen. Nærmere 3 av 10 kjører nesten konsekvent over 30-grensa.

Glemmer seg bort

Undersøkelsen viser at den viktigste grunnen til at vi kjører for fort rett og slett er at vi glemmer oss bort. 48 prosent oppgir nemlig det som grunn, mens 37 prosent mener de kan kjøre for fort fordi veien er god nok.

– Årvåkenhet er noe av det viktigste for alle som kjører bil. Det innebærer også å følge med på fartsgrensen og overholde den. Den er ikke tilfeldig, men satt på bakgrunn av veistandard, trafikkmengde og sikkerhetsmarginer, avslutter Johansen. 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er en landsomfattende, representativ undersøkelse blant 1024 respondenter utført av Kantar for Trygg Trafikk i perioden 13.-25. mars 2020.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden