: Møteulykker mest vanlig i alvorlige ulykker | Din Fritid

Møteulykker mest vanlig i alvorlige ulykker

Sju mistet livet på norske veier i mars. I løpet av årets tre første måneder har tilsammen 17 omkommet. Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall for mars og første kvartal. 17 har omkommet i årets tre første måneder, som er en flere enn i 2018. Møteulykker dominerer når Vegvesenet har analysert årets dødsulykker. Sju av de 16 ulykker som har krevd liv har vært møteulykker, mens tre fotgjengere har omkommet og tre utforkjøringsulykker har blitt dødsulykker.

Av de 17 som omkom var 14 menn og tre kvinner. Flest dødsulykker så langt i år har det vært i Møre og Romsdal med fem omkomne. I hele 2018 omkom det seks personer i trafikken i fylket. I Nordland omkom tre, mens det i Hordaland og Hedmark har vært to trafikkdrepte i årets første kvartal.

Så langt har ingen mistet livet på veiene i Østfold, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Rogaland og Finnmark. 

Rekordlav risiko

Selv med vonde mars-tall er tallene for årets tre måneder med på å underbygge de rekordlave dødstallene for norske veier. I 2018 og 2017 mistet 108 og 106 livet på norske veier.

 – Vi er selvsagt glad for fortsatt lave tall. Men dette handler selvsagt om langt mer enn tall og statistikk. Dette handler om mennesker og skjebner. Vi skal ha færre drepte og hardt skadde i trafikken, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Han oppfordrer alle til å bli med i arbeidet mot trafikkdøden.

– Lykkes vi med å få med flere til å kjøre etter forholdene, overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte, vil tallene gå enda lengre ned. Vi skal gjøre vårt. Men for å få dette til trenger vi hjelp fra alle i trafikken, sier vegdirektøren.

Statens vegvesen rykker ut og analyserer alle dødsulykker i trafikken. 

I 2015, 2016, 2017 og 2018 har Norge hatt de laveste dødstallene i Europa målt både i forhold til antall innbyggere og antall kjørte kilometer.   

Statens vegvesen har sektoransvaret for trafikksikkerhet på vei i Norge.

 

Trafikkdrepte 1. kvartal

2019*

2018

2017

2016

2015

17   

16

18

31

24

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden