Turister i Lofoten: Blir bergtatt av utsikten - og trafikkfarlige | Din Fritid
Turister i Lofoten

Blir bergtatt av utsikten - og trafikkfarlige

Du skal ikke kjøre lenge i Lofoten før du ser de. Leiebilene som kjører litt «rart», enten det er sakte eller på begge sider av vegen. Turister på tur i Lofoten lar seg rive med av vill og spektakulær natur og da kan det være vanskelig å holde øynene på veien hele tiden. Turister som bergtas av vill og vakker lofotnatur skal nå sikres med refleksvester og informasjon, melder Statens vegvesen.

At turister i tillegg opplever at det er langt mindre trafikk på vegene enn det de kanskje er vant til hjemmefra, gjør at mange tar litt flere sjanser og kjører og parkerer på en måte som er trafikkfarlig. Politiet har over tid registrert at det er en del utenlandske turister som er involvert i større og mindre trafikkuhell i Lofoten. I tillegg rapporteres det om en del uheldige situasjoner som fort kan få skjebnesvangre konsekvenser.

– Politiet får en del rapporter om trafikkfarlige parkeringer og om turister som befinner seg på og tett inntil vegbanen. Spesielt i den mørke årstiden vi går inn i nå, så kan dette fort bli veldig farlig, sier stasjonssjef ved Svolvær politistasjon, Ketil Finstad-Steira.

Felles innsats

Tidligere i år tok Statens vegvesen initiativ til et møte der representanter fra Politiet, Destinasjon Lofoten og leiebilnæringen også var tilstede. Målet var å se om man med en felles innsats kunne gjøre noe med denne utfordringen.

– Vi ser jo at noen ønsker seg en strengere regulering av for eksempel turisters rettigheter til å kjøre på norske vinterveger, men både vi og politiet er enig i at vi må forholde oss til de internasjonale førerkortbestemmelser som også gir utenlandske turister rett til å kjøre bil i Norge. Det er ikke mulig å regulere turisttrafikken på en annen måte enn all vanlig trafikk, sier Jørn Simonsen, leder av trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen Region nord. I møtet ble forskjellige muligheter diskutert, og det ble raskt enighet om at god informasjon om sikker adferd i trafikken kan bidra til mer trafikksikker kjøring.

Fem hovedutfordringer

Ut fra den erfaringen politiet, vegvesenet og leiebilnæringen har, ble det blinket ut fem hovedutfordringer som danner grunnlaget for turistinformasjonen:

  • Hold øynene på vegen når du kjører – vær oppmerksom.
  • Bruk setebelte til enhver tid – også på barna.
  • Lager du kø – slipp trafikken bak deg forbi.
  • Pass på hvor du stopper – andre må se deg. Ikke stopp midt i vegen.
  • Bruk refleksvest hvis du skal bevege deg utenfor bilen.


Fra vår leser Bjørn Stokvik har Din Fritid fått tilsendt dette bildet som en påminnelse på å holde blikket på veien og hendene på rattet. Bildet er fra Lofoten, hvor Bjørn Stokvik bor.

Klistremerke, ark og refleksvest

Denne informasjonen presenteres på lettfattet engelsk og ved hjelp av enkle illustrasjoner, slik at budskapet skal nå frem til alle. For å sikre at budskapet blir lagt merke til, er det laget som et klistremerke som klistres på dashbordet til leiebilene. Dermed vil alle i bilen ha en konstant påminnelse om hva som er viktig å huske på mens de er ute og kjører.

– I tillegg har vi fått trykket opp det samme på et informasjonsark som utleiefirmaene kan legge ved når de leier ut bilene, sier Simonsen i Vegvesenet.

Informasjon er en ting, men for å gjøre turistene synlige når de beveger seg langs vegen er det også kjøpt inn en mengde refleksvester som skal ligge klar til bruk i bilene.

– Som en start har vi kjøpt inn 2300 refleksvester som utleiefirmaene kan legge ut i leiebilene. Disse kan turistene låne når de skal ut av bilen, og dermed sørger vi for at de blir synlige for andre trafikanter, sier Simonsen.

Skryter av leiebilnæringen

Får å dele ut informasjonen og gjøre refleksvestene tilgjengelig i leiebilene, har det vært helt avgjørende å ha bilutleiefirmaene med på laget. I tillegg til Hertz og Avis i Lofoten er også Hertz, Avis og Europcar på Evenes flyplass med på opplegget. Mengden turister som flyr til Evenes og leier bil for å kjøre til Lofoten, har økt kraftig det siste året.

– Vi setter stor pris på at leiebilnæringen tar dette på alvor, de er en kjempeviktig aktør for at vi skal få til dette. Alle utleiefirmaene vi har kontaktet har vært positive til dette tiltaket, og de har sagt seg villig til å feste klistremerkene lett synlig i bilene og dele ut brosjyrer samt legge ut refleksvester i bilene, sier Simonsen.

Raskt og konkret tiltak

Tiltaket med informasjon og refleksvester er en beskjeden investering

– Dette tiltaket er både rimelig og gjennomførbart, og kan være et raskt og effektivt bidrag for å redusere risikoen for trafikkuhell i Lofoten, sier Simonsen og legger til at dette kommer i tillegg til den langsiktige satsingen på vegutbygging i området.

– Nå er jo vegene slik de er i Lofoten, og som vi vet jobbes det jo med langsiktige planer for utbedring av vegnettet også i Lofoten. Dette er likevel et langt løp som er avhengig av politisk prioritering, og det er derfor ikke realistisk at vi kan bygge oss ut av dette i nærmeste fremtid. Da kan slike tiltak være med på å bedre trafikksikkerheten for alle som beveger seg på vegene her, sier Simonsen i Vegvesenet.

Også andre steder

Problemet med uerfarne turister på smale, mørke vinterveger er ikke noe som bare er forbeholdt Lofoten. Etter som vinterturismen i Nord-Norge har tatt seg kraftig opp de siste årene, merkes dette langs hele kysten.

– Vi bestemte oss for å prøve ut dette i Lofoten først. Får vi god respons på dette så vil vi helt klart kunne sette i gang dette tiltaket andre steder også, som for eksempel i Tromsø, sier Simonsen.


Turister som lar seg blende av Lofotens natur er trafikkfarlige og en prioritert oppgave for Statens vegvesen.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden