Statens vegvesen i 2022-2033: Vil sette i gang 46 vegprosjekter | Din Fritid
Statens vegvesen i 2022-2033

Vil sette i gang 46 vegprosjekter

Store innsparinger og nytekning gjør at Vegvesenet kan foreslå 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer i første del av transportplanperioden 2022 - 2033. – Et 50 milliarders kostnadskutt gjør at er mulig å starte så mange utbygginger, forteller vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Dette er prosjekter som er klare for utbygging i perioden, og som vil birda til å skape verdi og nytte i hele Norge. Vegvesenet har redusert kostnader på tilsammen 50 milliarder kr på veiprosjektene som ligger i Nasjonal transportplan (NTP). Dermed kan vi foreslå at nye prosjekter prioriteres inn, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Vi er ikke ferdig med å bygge vei i Norge. Statens vegvesen jobber hardt for å få mer vei for pengene - og da får vi også mer trafikksikkerhet for pengene, sier vegdirektøren.

Planlegger lange strekninger 

– Nytten av investeringer tas ut for fulle når vi kan planlegge, bygge og utbedre over lange strekninger. Dette ønsker vi å gjøre mer av i neste NTP. Vi bygger nytt der vi må og utbedrer der vi kan, sier Dahl Hovland. I neste NTP legges det derfor inn mer midler til flere lange utbedringsstrekninger, for eksempel langs rv.3 i Østerdalen, rv. 9 Setesdal og rv. 94 i Finnmark. Den gjeldende transportplanen (NTP 2018 – 2029) la opp til en betydelig budsjettøkning. Så langt i perioden ligger Vegvesenets årlige investeringsbudsjett ni milliarder kroner under den planlagte opptrappingen.

Vegvesenet har denne gang sett på hva en budsjettøkning på 25 prosent over 2020-budsjettet kan gi sammen med store kostnadsreduksjoner. Med økte budsjetter og reduserte kostnader kan 46 prosjekt få klarsignal i første seksårsperiode. Vegvesenet tar i porteføljen hensyn til prosjektene som ligger inne i gjeldende transportplan, om prosjektene er klare og hva de gir av samfunnsøkonomiske nytte, samt regionale virkninger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden