Tung bobil: Øvelseskjøre med tung bobil? | Din Fritid
Tung bobil

Øvelseskjøre med tung bobil?

For mange bobileiere er det et tungt og vanskelig valg: Skal man gå for en bobil under 3,5 tonn, som kan kjøres med B-førerkort, eller skal man prioritere bedre lastekapasitet, og gå for en C1-registrert bobil? Din Fritid har fått spørsmål fra en leser som berører temaet: Hvordan kan man øvelseskjøre med en tung bobil?

Vi sendte spørsmålet videre til Terje Olav Hafell, som jobber med opplæring i trafikant- og kjøretøyavdelingen til Statens vegvesen. Han kunne fortelle at det ligger mye informasjon tilgjengelig på vegvesen.no, og at informasjonen her er oppdatert og riktig. Vi ba likevel om ytterligere avklaring:

– På deres nettsider står det ingenting om krav til merking av kjøretøyet. Er det ikke påkrevd med L-merking eller ekstra speil når man skal øvelseskjøre i klasse C1?

– Her skiller vi mellom privat øvelseskjøring og øvelseskjøring mot vederlag hos godkjent trafikkskole. Ved kjøring ved trafikkskole skal bilen ha ekstra brems for ledsager, og ekstra speil som både gir lærer utsyn bakover og tilstrekkelig kontroll med eleven. Dette kravet gjelder ikke ved privat øvelseskjøring. Det henger sammen med at ledsager bør ha trening i å bruke slikt utstyr, noe trafikklærerne har gjennom sin utdanning, men som man ikke kan forvente ved privat øvelseskjøring, forteller Terje Olav.

 Kravene

Den som skal øvelseskjøre lett lastebil må ha B-førerkort og ha fylt 18 år. Ut over de generelle trafikkreglene, er det ingen andre krav til den som øvelseskjører. Det er strengere krav til ledsager ved privat øvelseskjøring: Vedkommende må ha fylt 25 år og ha hatt førerrett i C1-klassen sammenhengende de siste fem år.

Terje Olav minner i tillegg om følgende:

– Det er viktig å huske på det som gjelder ved all kjøring i trafikken, og som er beskrevet i vegtrafikkloven § 3:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret». Det gjelder selvsagt i minst like stor grad når man skal øvelseskjøre privat, minner han på, og utdyper:

– Oversatt til folkelig språk, betyr dette at øvelseskjøring skal være trygt for alle. Øvelsesområdet må være gjennomtenkt og bør ikke by på vanskeligere forhold enn «eleven» kan mestre på en god nok måte. Den som øvelseskjører skal ha førerkort klasse B, og dermed en viss erfaring med kjøring i trafikk, selv om man faktisk kan starte øvelseskjøring i klasse C1 samme dag som man har ervervet førerkort klasse B.

Utlandet

– Når det gjelder øvelseskjøring i utlandet, er det ulike krav, selv internt i de nordiske land. Det beste vil derfor være å kontakte myndighetene i landet det gjelder, for å høre om reglene for øvelseskjøring, og da gjerne før man reiser, for å unngå unødige konflikter, avslutter Terje Olav Hafell fra Statens vegvesen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden