Trafikksikkerhet: Harde på gassen | Din Fritid
Fremtind har fulgt om lag 10 000 bilister gjennom 12 måneder, og har unik innsikt i hvordan ulike grupper forholder seg til fartsgrensene.
Trafikksikkerhet

Harde på gassen

Hvem er de største fartssynderne, og hvor i landet syndes det mest?

– I våre målinger er det ikke rom for tvil – de yngste bryter fartsgrensene mest. Og det er ikke bare alder som spiller inn. Single er hardere på gassen enn alle andre familiegrupperinger. Denne gruppen kjører i snitt over fartsgrensen i 223 av 1000 meter, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind.

Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, har fulgt om lag 10 000 bilister gjennom 12 måneder, og har unik innsikt i hvordan ulike grupper forholder seg til fartsgrensene.


Fremtinds målinger levner ingen tvil – de yngste bryter fartsgrensene mest.

I aldersgruppen 18 – 25 år er det slik at for hver kilometer (1000 meter) som kjøres så brytes fartsgrensen i 240 meter av dem, uavhengig av hva fartsgrensen er der de kjører. De ulike gruppene i aldersspennet mellom 26 – 60 år bryter alle fartsgrensen i mer enn 200 av 1000 meter, og det er først når alderen passerer 60 at trykket på gasspedalen letter.

Innlandet “på topp”

Fylkesoversikten viser store geografiske forskjeller når det kommer overskridelser av fartsgrensene. Noe av forskjellene kan tilskrives varierende veistandard.

– For eksempel er det mange veistrekninger på Vestlandet hvor fartsgrensen er 80 km/t selv om det ikke er mulig å holde så høy fart, sier Skovly.

I Innlandet foregår hele 25,9 prosent av kjøringen over fartsgrensen, fulgt av Oslo med 23,2 prosent. I motsatt ende av skalaen finner vi Vestland med 17,6 prosent og Rogaland med 18,8 prosent.

Når folk blir spurt om egen kjøring, svarer mange at de overholder fartsgrensene der grensen er lav, men at de noen ganger kjører for fort på motorvei og andre steder hvor fartsgrensen er høy.

– Våre målinger viser at dette ikke er tilfelle. Fartsgrensene brytes like mye uavhengig av hvor høy den er, selv om vi liker å tro noe annet, sier Skovly.

I denne saken kommenterer vi hvorfor folk ofte overvurderer sine kjøreegenskaper.


Det er ikke bare alder som spiller inn. Single er hardere på gassen enn andre familiegrupperinger.

Bilferie i Norge i sommer?

Vi kjørte like mye bil koronasommeren 2020 - som sommeren 2019. Med fortsatt usikkerhet om årets sommerferie forventer vi at mange planlegger bilferie i Norge også i år. Fart og uoppmerksomhet, som mobilbruk, er blant hovedårsakene til store og små trafikkulykker. Vi har derfor noen råd til våre medtrafikanter:

  • Kjør når du er våken og opplagt. Bytt sjåfør eller stopp om du blir trøtt.

  • Hold din plass i køen. Du vil nødig være den som forårsaker farlig situasjoner og enda lengre kø.

  • Pakk bilen skikkelig: Det tyngste nederst og sikre løse gjenstander. Selv de minste gjenstander kan gi fatalt utfall ved en bråbrems.

  • Nyere biler og spesielt mange elbiler har god akselerasjon. Ta det pent ut av veikryss, ut av rundkjøringer og når du skal «flette» i kø, inn og ut av kollektivfelt eller på motorveien.

  • Om du ikke har mobilstativ – la mobilen ligge mens du kjører. Har bilen Bluetooth bør du koble til denne før du starter å kjøre.

  • Gjør deg ferdig med tasting før du kjører. Ikke snap, skriv SMS eller plott inn adressen på GPS mens du kjører.

  • Ikke stol blindt på alle funksjonene i bilen som for eksempel ryggekamera. Bilens bevegelser er kun sjåførens ansvar.

  • Ta deg tid når du skal parkere og rygg alltid inn på parkeringen, ikke ut.

  • Uansett biltype og størrelse på motor: Kjør alltid pent og etter forholdene.

Kilde: Fremtind

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden