Trafikksikkerhet: Selvsikre menn i trafikken | Din Fritid
Dobbelt så mange menn som kvinner mener at de selv er en "svært god" sjåfør. Foto: NAF
Trafikksikkerhet

Selvsikre menn i trafikken

Dobbelt så mange menn som kvinner ser på seg selv som en svært god sjåfør. Ulykkesstatistikken sier det motsatte! Camilla Ryste - kommunikasjonssjef i NAF - oppfordrer kvinner til å ta rattet i egne hender, og stole på sine ferdigheter.

TNS Kantar har på vegne av NAF gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse om hvor gode sjåfører bilistene selv mener de er. Blant både kvinner og menn er det flest som svarer at de er en «god sjåfør». På svaralternativet «svært god sjåfør» er det imidlertid store forskjeller mellom kjønnene. 25 prosent av menn mener de er en svært god sjåfør. Blant kvinner har bare 12 prosent den samme troen på egne evner.

– Kjønnsrollemønstrene sitter ganske dypt i oss når vi setter oss i bilen. Det er mer vanlig å se far bak rattet enn mor. Det er nok mange grunner til at det blir sånn. Kanskje spiller hvordan vi vurderer våre egne ferdigheter også inn, sier Ryste.

Det finnes imidlertid ingen forskning eller statistikk som bygger opp under denne ulike opplevelsen blant menn og kvinner av egne ferdigheter, tvert i mot.

– All statistikk tyder på at kvinner er vel så dyktige og trygge sjåfører som menn, kanskje enda tryggere. Vi vet at overdreven tro på egne ferdigheter kan føre til at man tar mer risiko i trafikken. Så det at kvinner ikke føler seg like suverene bak rattet som en del menn gjør er faktisk en fordel sett med trafikksikkerhets-briller, sier Ryste.

Hun oppfordrer alle kvinner til å sette seg oftere bak rattet.

– Jo mer du kjører, jo tryggere blir du på veien. Særlig det å kjøre på variert føre til alle årstider, kjøre lengre strekninger og å kjøre i mørke krever at du gjør det jevnlig for å kjenne på mestring og trygghet, sier Ryste.

Totalt har 518 menn og 448 kvinner med førerkort svart på spørsmålene under:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden