Klarer også vogn:: Stadig flere klarer seg med kun elbil  | Din Fritid
Klarer også vogn:

Stadig flere klarer seg med kun elbil 

Halvparten av alle som kjører elbil, har bare elbiler i husstanden. Dette er en dobling på fem år, forteller Norsk Elbilforening i en pressemelding til Din Fritid.

Tallene kommer fram i den årlige undersøkelsen «Elbilisten», gjennomført av Norsk elbilforening. I 2016 svarte 26 prosent at de bare har elbiler i husholdningen. I 2021 er tallet økt til 50 prosent. 

–  Dette er svært godt nytt for klimapolitikken. Husholdninger uten bensin- og dieselbil, betyr husholdninger uten utslipp fra bilbruk, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu. 

Avkrefter myter om elbil 

Samme undersøkelse viser at fire av ti av elbilistene bare har én bil i husholdningen.  

Norsk elbilforening har i en årrekke spurt norske elbileiere om bruken av elbil, og følger dermed utviklingen nøye. Bu mener at det er viktig å få fram fakta om bruk av elbil.   

– Påstander om at elbil er bil nummer to, blir stadig mer feil når vi ser at folk bruker elbilen mest, sier Bu. Hun peker på at den positive utviklingen om at stadig flere bare eier elbiler er naturlig fordi elbilene blir stadig bedre, og det er kommet mange nye elbiler som har lang rekkevidde og tilleggsutstyr som for eksempel hengerfeste. Dermed konkurrerer elbilen stadig oftere mot tilsvarende bensin- og dieselbiler. 

Vent med moms på elbiler 

Stortinget har vedtatt som mål at i 2025 skal alle nye biler være elbiler. Så langt i år er elbilandelen i nybilsalget på om lag 55 prosent, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Elbilandelen er likevel noe lavere i de store bilsegmentene, mens elbilen dominerer markedet for mindre biler.  

Den positive utviklingen i husholdningenes bilbruk, er et godt argument for å opprettholde elbilens fritak for kjøpsavgifter en stund til, mener Elbilforeningen. 

– Elbil skal være for alle og da må det alltid lønne seg å velge en elbil når man skal kjøpe en ny bil sier Bu. Hun viser til at mange flere må overbevises om å velge elbil i årene som kommer for å nå målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, og at et virkemiddel som null moms er en effektiv måte å få dette til på.  

Fakta om «Elbilisten 2021» 

Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.  

Årets undersøkelse er den tiende i rekken og er besvart av 15.466i perioden 6. april-5. mai. 

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden