Norsk Friluftsliv: Vil ha med alle sammen | Din Fritid
Undersøkelser viser at mange kunne tenke seg å å gå tur oftere enn de gjør i dag, forteller prosjektleder Tonje Refseth. Foto: Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv

Vil ha med alle sammen

Prosjektet #sammenpåtur kjøres igang 10. mai, og har som mål å aktivisere oss og å redusere ensomhet. Begge deler er noe mange kjenner litt på etter et par år med pandemi...

– Mange går mye på tur og er ute i friluft, men langt i fra alle. Nå ønsker vi å invitere med oss de som kanskje rett og slett ikke kjenner til alle de mulighetene og tilbudene som faktisk finnes der ute, sier prosjektleder Tonje Refseth.

Under fanen #sammenpåtur vil lokale lag og foreninger over hele landet invitere bredt til aktiviteter og turer i tiden framover.

Initiativet er et samarbeid mellom Norsk Friluftsliv, på vegne av de 18 store friluftslivsorganisasjonene, sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Den Norske Turistforening.

Vil bekjempe ensomhet

Initiativet ble til da foreningene, som alle jobber for å skape gode møteplasser og lavterskel aktiviteter over hele landet, ønsket å få til en felles markering av Frivillighetens år 2022.

Målet er å senke terskelen for å delta i de mange aktivitetene som hver eneste dag arrangeres av frivillige lag og foreninger over hele landet.

– Det å komme i gang med en aktivitet, slik som nettopp en tur i nærmiljøet, er ofte enklere sammen, men ikke alle har noen å gjøre det med. Det å bli invitert med inn i frivilligheten og bli del av et sosialt felleskap, tror vi kan være en kur mot både ensomhet og inaktivitet, forteller Refseth.

Den senere tiden har det kommet flere rapporter som viser at mange, og spesielt unge og eldre, opplever ensomhet. En fersk rapport som ble lansert av Mental Helse Ungdom denne uken viser at mer enn 4 av 5 unge oppgir at de har vært ensomme under pandemien.

Kronprins Haakon åpner dugnaden

Dugnaden for å redusere ensomhet og utenforskap sparkes i gang på den offisielle verdensdagen for fysisk aktivitet tirsdag 10. mai.

HKH Kronprins Haakon deltar på startskuddet for markeringen, som finner sted i Drammen. Kronprinsen er også høy beskytter for Frivillighetens år 2022.

I tillegg til aktivitetene i regi av foreninger, oppfordres også alle andre til å invitere med noen ut på tur 10. mai.

– Det er møtene mellom mennesker som utgjør forskjellen. Du kan for eksempel invitere med noen du ikke kjenner fra før, noen du ikke har sett på lenge, eller noen du vet om som gjerne kunne ha trengt en tur, turvenn eller opplevelse utendørs, sier hun.

Fakta om #sammenpåtur

  • Et signalarrangement under Frivillighetens år 2022

  • Aktiviteter og turer i alle fylkene. Se hva som skjer i ditt fylke her.

  • Kick-off 10. mai, men blir også aktiviteter gjennom året

  • Arrangeres av Norsk Friluftsliv og de 18 medlemsorganisasjonene, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Den Norske Turistforening

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden