Statskog: Friluftsliv i Norge: Tilskudd til friluftsliv | Din Fritid
Turfølge Foto: Magnus Beyer Brattli
Statskog: Friluftsliv i Norge

Tilskudd til friluftsliv

Med "Statskogmillionen" ønsker Statskog å tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv i Norge. Sjekk ut hvilke 56 prosjekter som blir tildelt støtte i år:

I denne runden går det ut støtte til alt fra frisbeegolf, utlånskanoer og tretelt til fluestangsett, utlånsvåpen og opprusting av badekulp.

Ordningen er en del av Statskogs arbeid for å tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv i Norge. De prosjektene som velges ut får et bidrag på fem eller ti tusen kroner.

– Det er inspirerende å se hvor mye som kan skapes med litt penger og mye frivillig innsats, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Ordningen ble opprettet i 2017 og har bidratt med nær fem millioner kroner fordelt på om lag 700 prosjekt og aktiviteter. En total oversikt er tilgjengelig her.

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av alle tildelinger, inndelt etter Statskogs «interne» regioner. Du kan også se tildelingene i nettløsningen og sortere både på fylker og kommuner.

Ta gjerne kontakt med den aktuelle regionsjefen for mer informasjon og kommentarer rundt tildelingene (se oversikt over “kontakter” under tildelingene).

Mer om Statskogs tilrettelegging for friluftsliv kan du lese om her.

Tildelinger fra Statskogmillionen HØST 2021

STATSKOG REGION SØR-NORGE

Karateklubb bygger gapahuker

 • Yuki karateklubb får ti tusen kroner fra Statskog til bygging av to gapahuker.
 • Klubben har arrangert aktivitetsleir for barn bosatt i Lesja og Dovre med rundt 100 deltakere. Da satte de i gang byggingen av to gapahuker ved Gudbrandsdalslågen som vil være gode samlingsplasser og gi ly for vær og vind for fiskere og andre turinteresserte.

Kanoer i andelslandbruk

 • Sveio andelslandbruk får økonomisk bidrag til innkjøp av kanoer.
 • Andelslandbruket ved Nesevatnet i Sveio skal gi folk, som ikke har areal til å dyrke egen mat, mulighet til å dyrke i fellesskap med andre. For å styrke opplevelsene, vil de kjøpe inn to kanoer som familier i andelslandbruket kan benytte seg av. Statskog bidrar med fem tusen kroner til tiltaket.

Kanostøtte til speidere

 • Østre Toten speidergruppe får hjelp fra Statskog til innkjøp av kanoer.
 • Gruppa teller om lag 30 medlemmer og bruker friluftsliv for å gjøre barn og ungdom selvstendige og ansvarsbevisste. Dagens kanoer har bidratt med flotte opplevelser i 25 år, og er moden for pensjonisttilværelse. Nå vil speidergruppa kjøpe nye, og får fem tusen kroner til handelen fra Statskog.

Høythengende opplevelser

 • Follebu speidergruppe vil telte i trærne.
 • Speidergruppa ønsker nemlig å kjøpe inn et såkalt tretelt for å friste flere av gruppas eldste speidere til å dra på turer på egenhånd. Samtidig blir det et tilbud til familiene til speiderne om å få noen friluftsopplevelser utenom det vanlige. Statskog bidrar med fem tusen kroner til innkjøpet.

Store lavvoplaner

 • Statskog gir ti tusen til innkjøp av lavvoer.
 • Det er Vikeså skule som ønsker å ruste opp friluftslivutstyret sitt, ikke minst med fem store lavvoer. Dette vil gjøre det mulig å ta med hele klassetrinn ut på overnattingsturer. Elevene på ungdomsskolen er også med på prosjekt med flytting av ørret og kultivering av fjellvann. Lavvoene vil være gode baser i dette arbeidet. Statskog gir ti tusen kroner til lavvo-kjøpet.

Ryddesag til frisbeeklubb

 • Solør frisbeeklubb får støtte til å holde krattet nede.
 • Statskog bidrar nemlig med fem tusen kroner etter at klubben søkte støtteordningen «Statskogmillionen» om bidrag. Pengene vil gå til innkjøp av ryddesag som forenkler vedlikeholdet av banen. Bruk av anlegget er gratis.

Støtte til skilt og turtavler

 • Friluftsforeninga Volda får fem tusen fra Statskog for tilretteleggingsarbeid.
 • Pengene vil gå til skilt, turtavler og merkeutstyr for å videreføre skilting og merking av turstier i hele kommunen. Friluftsforeningen samarbeider med bygdelag i merkingsarbeidet, og opplever at god merking gjør folk tryggere på tur, ikke minst når de oppsøker nye ruter.

Akebakke ved Tøråsen naturbarnehage.

 • Naturbarnehagen ønsker seg veldig en akebakke i skogen nært barnehagen. Det innebærer maskinell rydding av stubber og røtter, bakkeplanering, såing og kalking. Slikt koster en del penger, og som hjelp på veien kommer fem tusen kroner fra støtteordningen «Statskogmillionen».

Oppgraderer attraktivt aktivitetsområde

 • Hyggen speidergruppe får fem tusen kroner fra Statskog til å ruste opp bålplass.
 • Speidergruppas område er etablert med bålplass, gapahuk og åpne plasser hvor det er muligheter til å gjennomføre leik, konkurranser og aktiviteter for alle mellom sju og 20 år. Området er svært godt brukt, og er dessverre utsatt for noe hærverk. Spediergruppa ønsker å oppgradere området, og etter søknad til Statskogmillionen kommer noen tusenlapper til nødvendige innkjøp.

Turutstyr til Ugleklubben

 • Terningen barnehage får ti tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen.
 • Pengene skal bidra til å kjøpe inn nødvendig turutstyr til Ugleklubben, som favner om de største barna i barnehagen. Etter søknaden til Statskogmillionen utbetales ti tusen kroner som kan gi sekker, kart og kompass, kniver, hodelykter og masse annet godt og viktig utstyr til friluftsliv.

Pengebidrag til grillområde

 • Levangsheia idrettslag får fem tusen kroner i støtte fra Statskogmillionen til benker, grillområde og gapahuk på Gåsmyr idrettsanlegg. Gåsmyr er et utgangspunkt for lek på idrettsplassen, arrangement og turer så vel sommer som vinter. Gjennom å tilrettelegge med benker, grillområde og gapahuk håper idrettslaget å lokke enda flere inn i friluftslivets gleder.

Fem tusen til frivillighetssentral

 • Hjartdal turist- og bygdesentral får fem tusen kroner til innkjøp av turutstyr.
 • Frivillighetssentralen ønsker seg både bålpanne med diverse tilbehør som vaffeljern, gnistfanger, wokpanne, kaffekjel og lignende. Dette skaper nemlig en viktig sosial møteplass hvor man kan ha samvær ute i naturen i miljøskapende omgivelser, og samtidig kunne lage seg mat og kaffe på bålpanna. Et bidrag på fem tusen kroner til kjøpet kommer fra støtteordningen Statskogmillionen.

Initiativ for hyttekultur

 • Drammen minoritetsråd får fem tusen kroner for å arrangere hyttetur.
 • Målgruppen for turen er familier som ikke kjenner så godt til det som har lange tradisjoner i Norge, nemlig hytteturer i skog og fjell. Etter søknad til Statskogmillionen utbetales fem tusen kroner i støtte til hytteleie, transport og andre utgifter i forbindelse med turen.

Klopper i Trysil

 • Grambolia vel får bidrag fra Statskog til klopplegging.
 • Velforeningen merker at det blir omfattende slitasje i våte områder, fordi folk hele tiden lager seg nye stier. Derfor har de planer om å legge 450 løpemeter klopper på våte områder langs stien, og får med seg fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen til arbeidet.

Turutstyr til innvandrerbarn

 • Kvinnenettverket i Sør-Odal får et bidrag til å kjøpe utstyr for friluftsliv.
 • Nettverket består av flere organisasjoner, og sammen vil de skape et variert aktivitetsopplegg for innvandrerbarn og deres familier. Etter søknad til Statskogmillionen utbetales fem tusen kroner til redningsvester, fiskestenger, kniver sitteunderlag og annet utstyr.

Støtte til turstier i Os

 • Nasjonalforeningen Os helselag får fem tusen kroner til turstier.
 • Laget vil opparbeide flere turstier, og ønsker å legge inn flere stasjoner som gir mulighet for å trene styrke, koordinering og balanse gjennom ulike installasjoner. Det gis fem tusen kroner til arbeidet fra støtteordningen «Statskogmillionen».

Tilskudd til turskilt

 • Synslia grendautval får et bidrag til skiltprosjekt.
 • Målet er å skilte stinettet i området Synslia – Strondsætre – Kleivhøe. Kartleggingsarbeidet er i gang, og målet er en bedre markering av stinettet med turskilt. Etter søknad mottar grendautvalet fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen.

Førstehjelpskofferter til skiforening

 • Skiforeningen i Oslo får hjelp til innkjøp av førstehjelpskofferter.
 • I alt vil foreningen plassere ut slike kofferter på ti ulike skiskolesteder i Oslo og omegn, hvor foreningen hvert år arrangerer Barnas skiskole for rundt 9000 barn. Etter søknad til støtteordningen Statskomillionen får foreningen fem tusen kroner i bidrag til innkjøpet.

Tretelt til 4H

 • Oppland 4H får en økonomisk håndsrekning til innkjøp av tretelt.
 • Foreningen ønsker å bruke treteltet til bruk på arrangement, samt til utlån til 4H-klubbene. Dette skal legge til rette for enda større glede av å være ute i naturen, og legger grunnlag for å komme veldig tett på både turkamerater og naturen. Fem tusen kroner i bidrag kommer fra støtteordningen for friluftsliv, Statskogmillionen.

Støtte til stiprosjekt

 • Gjersjøen rotary får et bidrag til stiprosjektet Kolbotnvannet Rundt.
 • Foreningen vil legge til rette for en rundløype rundt Kolbotnvannet som gir lett tilgang for befolkningen til lokalt friluftsliv og trim. Et bidrag på fem tusen kroner kommer etter at foreningen søkte støtte fra «Statskogmillionen».

Aktivitetsutstyr til FTU Luster

 • Fem tusen kroner til tilrettelagt friluftsliv.
 • Etter søknad til «Statskogmillionen» kommer fem tusen kroner til FTU (friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemma) i Luster. Opplegget startet i oktober, og vil bli arrangert første onsdag i hver måned. Tilbudet er populært i målgruppa og bidrar til fine naturopplevelser. Norsk forbund for utviklingshemmede, Luster lokallag, står bak aktivitetene.

Båtbidrag på Damtjernet

 • Brandval jeger- og fiskerforening får fem tusen kroner fra støtteordningen «Statskogmillionen».
 • Pengene blir et tilskudd til foreningens innkjøp av båt som brukes til fiske på Damtjernet. Tjernet ligger på Norskog i Kongsvinger kommune, og eies av Statskog. I 2020 ble antallet fiskekortsalg doblet, så tilbudet er ettertraktet.

Ti tusen til DNT-klopping

 • Med tilskudd fra støtteordningen «Statskogmillionen» blir det lettere å gå Peer Gynt-stien tørrskodd.
 • I hvert fall har DNT Gudbrandsdalen fått ti tusen kroner i støtte til klopplegging på de mest utsatte myrpartiene. Peer Gynt-stien går gjennom fjellterrenget på vestsiden av Gudbrandsdalen i Peer Gynts rike, som utgjør østre del av Huldreheimen. Fra 2015 har stien fått en forbindelse over til østsiden, hvor en del av stiene går i myrområder. Klopper skal gjøre disse partiene mer brukervennlige.

Støtte til gapahuk

 • Speidergruppa i Vegårshei får fem tusen til gapahuk.
 • Pengene kommer etter søknad til støtteordningen for friluftsliv, «Statskogmillionen». Speiderne har ønsket seg en gapahuk i nærheten av Vegårshei forsamlingshus, som blant annet vil være fint å gå til for samlinger på ei kveldsstund. Tidligere har foreningen hatt enkle samlingsplasser som måtte bygges opp for hvert år, mens nå er planen en mer permanent løsning.

Fem tusen til bedre skiløyper

 • Bjørndalsrundens venner får et bidrag til sitt arbeid for gode skiløyper.
 • Etter at de søkte om støtte fra ordningen «Statskogmillionen», kommer nå fem tusen kroner til innkjøp av materialer til klopplegging. Bjørndalsrunden er en skogsløype som over tid har fått rundt 50 broer og klopper i skiløypa. Mange gamle er blitt skiftet ut, og det er nå nødvendig å bygge og oppgradere fem nye klopper, noe som vil gjøre løypene bedre og spare løypemannskaper for mye snømåking.

Språktrening rundt bålet

 • Ringsaker røde kors får fem tusen kroner til å styrke sine uteaktivteter for innvandrerdamer.
 • Fokuset for tildelingen fra «Statskogmillionen» er på det sosiale aspektet rundt gapahuken og bålpanna. Dette representerer ikke minst viktig sosialt samvær i gode omgivelser, gir en fin samlingsplass for innvandrerdamer og bidrar til å styrke ferdigheter både i språk og friluftsliv.

Ti tusen til gapahuk og bålplass

 • Drangedal jeger- og fiskerforening får ti tusen kroner fra støtteordningen «Statskogmillionen».
 • Pengene skal brukes til å utbedre og forsterke området ved en gapahuk ved Henseidvannet, hvor det er tilrettelagt for funksjonshemmede. Ti tusen kroner er det høyeste beløpet som tildeles fra støtteordningen og dekker de estimerte kostnadene til arbeidet.

65 pensjonister - 7 turløyper – 10 tusen kroner

 • Den ivrige pensjonistgjengen i Bømlo får en håndsrekning fra Statskog.
 • De er om lag 65 pensjonister i foreningen «Gutta på tur Bremnes» som går tur en fast dag i uka. Samtidig driver de omfattende dugnadsarbeid med å vedlikeholde turløyper over hele Bømlo. Nå kommer ti tusen kroner fra friluftsordningen «Statskogmillionen» som skal gå til innkjøp av nødvendig utstyr knyttet til oppgraderinger av sju turløyper.

Støtter stolpejakt i Engerdal

 • Statskog bidrar med fem tusen kroner til stolpejakt i Engerdal.
 • Pengene går til Engerdal Frivillighetssentrals avgift til Stolpejakten, som igjen dekker dekaler til stolpene, tilgang til kart i app og brosjyrer. Stolpejakten er blitt svært populært i Engerdal, og bidrar til folkehelse gjennom å lokke folk til både kjente og mer ukjente naturperler i kommunen.

STATSKOG REGION MIDT-NORGE

Støtte til seilbåtstell

 • Fiskarstrand-speiderne får fem tusen til oppussing av en gammel seilbåt.
 • Speidergruppa har kjøpt en seilbåt som trenger både godt med vedlikehold og omsorg, innvendig som utvendig. Seilbåten skal brukes på møter og turer, og gjerne til fisketurer og overnattingsturer. Etter søknad til «Statskogmillionen» kommer et bidrag på fem tusen kroner til oppussingen.

Fluestangsett til aktivitetspark

 • Vik aktivitetspark i Flatanger får fem tusen kroner til fluestangsett for barn og unge.
 • I 2020 var en rekke ungdommer med på fluebinderkurs. Men hva skal man med lekre fluer uten stang? Nå går derfor Vik aktivtetspark med planer om å kjøpe inn ti fluestangsett. Neste gang de arrangerer kurs, blir dag 1 å binde fluer, mens dag 2 blir med stang og testing av flua. Støtteordningen «Statskogmillionen» bidrar med fem tusen kroner til stangkjøpet.

Bidrag til gapahuk

 • Trønder-lyn idrettslag får fem tusen kroner i støtte til gapahahukprosjekt.
 • Idrettslaget har et omfattende prosjekt sammen med Råbygdmarka grunneierlag om å få på plass to rause gapahuker. Disse skal være attraktive turmål som gir glede og turmotivasjon året rundt. Gapahukene settes opp ved Torkelstjønna i Råbygdsmarka på Kvål og legger til rette for overnatting, rast, bålkos, fisking, skiturer, bærturer, bading og skøytegåing – for å nevne noe.

Fem tusen til sittebenker

 • Rennebu frivillighetssentral får fem tusen til benker i dagsturhytta.
 • Ildsjeler på Berkåk har satt opp dagsturhytte i nærheten av skiløypa. Nå ønsker de å få på plass sittebenker inne i hytta, samt plattinger utenfor hytta. Etter søknad til støtteordningen «Statskogmillionen» kommer fem tusen kroner til arbeidet.

Turutstyr for mental helseMental Helse i Kristiansund får ti tusen kroner fra «Statskogmillionen» til innkjøp av turutstyr.

 • Organisasjonen har startet en lavterskel turgruppe som tilbyr spennende og varierte turer for personer med ulike psykiske helseutfordringer. Nå trenger de hengekøyer, hodelykter, primuser og annet utstyr som skal gjøre det mulig med overnatting, fiske og fangst. Statskog bidrar med ti tusen til innkjøpene.

Grill på populær tursti

 • Statskog gir fem tusen kroner til IL Tambar til innkjøp av grill.
 • Organisasjonen står bak opparbeidelsen av en svært populær lysløypetrase som nå er gruset opp og dermed tilgjengeliggjort både for gående og syklende sommerstid. Traseen er allerede godt brukt, og IL Tambar har lyst til å heve opplevelsene enda et hakk med en grill produsert på Røros.

Støtte til GPS-peiler

 • Røros jeger- og fiskerforening får fem tusen kroner fra «Statskogmillionen» til GPS hundepeiler.
 • Hundeutvalget arrangerer en rekke aktiviteter, og ved flere anledninger har de merket behovet for å ha en GPS hundepeiler. Denne vil gi sikkerhetsgevinst både for hunder og hundeeiere.

Kanostøtte fra Statskog

 • Stod frivillighetssentral får fem tusen kroner til innkjøp av kanoer.
 • Kanoene med tilhørende utstyr (redningsvester mv) kan lånes og brukes gratis av alle, og kan dermed bidra til å gjøre Snåsavatnets herligheter mer tilgjengelig.

STATSKOG REGION NORDLAND

Fem tusen til skytterlag

 • Halsa skytterlag får et tilskudd på fem tusen kroner fra Statskog.
 • Pengene kommer etter søknad til støtteordningen «Statskogmillionen», hvor det 115 år gamle skytterlaget ønsker seg skytejakker for junior og rekruttvåpen. Oppgradert utstyr skal bidra til å styrke attraktiviteten på tilbudet, som er et viktig alternativ til de andre fritidsaktivitetene i Meløy.

Statskogstøtte til lafta benker

 • Hellfjell ungdomslag får midler fra støtteordningen «Statskogmillionen» til benkkjøp.
 • Planen er å sette to solide, lafta benker på friluftsområdet ved Baågneset i Fustvatnet i Vefsn kommune. Dette er et yndet utfartsområde, med eksisterende benker som bærer preg av både alder og bruk. Innkjøpet er estimert til ti tusen kroner, og halvparten av pengene stilles nå til disposisjon av Statskog.

Kulturstistøtte til grunneierlag

 • Statskog gir et bidrag til opparbeidelse av tursti i Andøy kommune.
 • Det er Kvalnes gård- og grunneierlag som står bak prosessen med å lage kultursti fra bygda langs havet. Dette krever en stor arbeidsinnsats og ikke ubetydelige utgifter til materialer som rør, duk, fyllmasser og maskinhjelp. Støtten på fem tusen kroner kommer etter søknad til «Statskogmillionen».

Konteinerstøtte til Finneid IL

 • Med marsjer og andre aktiviteter på Finneidfjellet er det praktisk med en oppbevaringskonteiner.
 • Alternativet er gjerne at utstyret blir stående ute, noe som øker slitasjen betraktelig. Derfor har Finneid IL satt i gang arbeidet med en konteiner som fungerer som et trygt, tørt og sikkert oppbevaringssted. Etter søknad til ordningen «Statskogmillionen» kommer nå et bidrag på fem tusen kroner.

Bidrag til bålplass

 • Planer om bålplass på hytta i Vallia fant gjenklang hos Statskog.
 • Mosjøen skole søkte nemlig om bidrag til å lage en fin og romslig bålplass i tilknytning til hytta i skogen i Vallia, som er et slags ekstra undervisningsrom for skolen. Bålgruver, rister og benker i massivt tre krever en del penger. Med fem tusen kroner fra Statskog er de nå et stykke på finansieringsveien.

Pengestøtte til bålplass i Leirfjord

 • Leirfjord kommune får et bidrag på fem tusen kroner fra Statskog til bålplass.
 • Kommunen ønsker å legge bedre til rette for både turgåere og de skoleklassene som er på årlig overnattingstur på det kulturhistoriske Fotefar mot nord-anlegget på Bruneset. I samarbeid med Brunesets venner vil kommunen lage en hyggelig bålplass med bord og benker, samt restaurere den historiske vannkilden med grunnvann. Bålplassen skal ligge midt i skogen, rett ved fjæra og med gamle kulturminner og et tysk kystfort rett i nærheten. Området er spennende og lett tilgjengelig for både barn og eldre.

Ikke alle ønsker å gå toppturer

 • Derfor synes velforeningen Markusmoen Indre i Hemnes at nærfriluftslivet er så viktig.
 • Og for å legge ekstra til rette for de store, små turene vil de intet mindre enn rydde kratt og skog, opparbeide gangsti som også kan brukes med barnevogn og rullestol, bru over veigrøft, rastebenker med tak og oppmuring av bålgruve. Dette koster mye arbeid og en del penger. Litt hjelp på veien kommer fra «Statskogmillionen» med fem tusen kroner.

Ti tusen til Gravdal opp og fram

 • Ildsjelene på Gravdal i Vestvågøy vil lage sitatkonkurranse med benkeforslag.
 • Konkurransen handler nemlig om å plukke ut 10-20 sitater om natur, friluftsliv, kjærlighet og glede som ender opp på en benk, gapahuk eller skilt som settes opp i turløypa. Målet er at barn og unge skal oppleve et enda sterkere eierskap og tilhørighet til Klokkarvikaområdet. Etter søknad til «Statskogmillionen» kommer ti tusen kroner til prosjektet.

Klopper til Blereken

 • Rana fiskerforening vil gjøre Blereken tørrere tilgjengelig.
 • Målet er nemlig å kloppe våte områder av naturstien til Blereken. Fem tusen kroner til materialinnkjøp kommer nå fra Statskog etter at foreningen søkte støtte fra ordningen «Statskogmillionen». Dels handler det om å fikse opp i utslitte klopper, dels planlegger de å kloppe nye områder av stien opp til Blereken. Dette skal gjøre området mer tilgjengelig for folk allmennheten.

Støtte til skitrase

 • Statskog gir fem tusen kroner til Herringen IL.
 • Pengene skal gå til utgifter som idrettslaget har til å rydde og utvide skitraseen, både skiløypa og turløypa. Det er i grunnen også tvingende nødvendig å gjøre noe med, fordi laget har kjøpt ny tråkkemaskin som er bredere enn den gamle. I arbeidsplanen ligger også reparasjon av noen bruer i traseen.

Støtte til utstyr på gapahuk

 • Bleikvassli bygdelag får fem tusen kroner til gapahuken ved Gåsvasstjønna på Lifjellet.
 • Bygdelaget har også tidligere fått støtte fra ordningen «Statskogmillionen», men søkte igjen i år med sikte på flere oppgraderinger. Det handler blant annet om utedo i området, bålpanne og annet utstyr, samt rydding av plassen og merking av sti. Statskog bidrar igjen til arbeidet, denne gangen med fem tusen kroner.

Bidrag til benker og bord

 • Øvre Dunderdalen historielag får fem tusen kroner fra Statskog.
 • Pengene skal gå til å kjøpe inn benker og bord som skal settes ut langs ferdavegen mellom Hjartåsen og Nabben. Laget håper dessuten å kunne mure opp et par faste bålsteder sammen med benkene. Dette kommer på toppen av arbeidet med den flotte veien de har restaurert mellom Hjartåsen og Nabben.

Tilskudd til parkeringsplass og rullestoltrase

 • Mørsvikvatn og omegn grunneierlag får fem tusen kroner i støtte fra Statskog.
 • Bidraget på fem tusen kroner kommer etter søknad til støtteordningen for friluftsliv, «Statskogmillionen». Grunneierlaget vil etablere brygge med rullestolrampe, utbedre parkeringsplassen slik at den også blir tilpasset rullestolbrukere.

STATSKOG REGION TROMS

Penger til frisbeegolf

 • Narvik frivillighetssentral får fem tusen fra Statskog til frisbeegolf.
 • Etter innspill fra ungdommen etableres en frisbeegolfbane i Elvedalen. For å gjøre terskelen inn lavest mulig, er det ønskelig med en utlånsordning. Derfor søkte Narvik frivillighetssentral om midler fra «Statskogmillionen», og derfra kommer fem tusen kroner til innkjøpet.

Trivsel med gapahuk

 • Storeng Steindal trim vil bidra til at turstien opp til Steindalsbreen blir enda hyggeligere.
 • Etter søknad til støtteordningen «Statskogmillionen» kommer det fem tusen kroner til arbeidet. Pengene skal gå til innkjøp av stoler og gapahuk på turstien.

Fem tusen til Senja turlag

 • Senja turlag får et bidrag til materialinnkjøp.
 • Materialene skal brukes til å klopplegge en sti inn til turlagshytta Senjabu i Svanelvdalen, en strekning på om lag 300 meter. Stien går over myr på gammelt trevirke og må fornyes i sin helhet. Etter søknad til «Statskogmillionen» kommer det fem tusen kroner i støtte til innkjøpene.

Klopper og benker

 • Liland idrettsforening får et bidrag til tilgjengeliggjøring av naturopplevelser.
 • Konkret handler om å tilrettelegge gjennom klopplegging av våte områder, samt benker, bord og utstyr til å rydde stier. Foreningen får ti tusen kroner til dette fra støtteordningen for friluftsliv, «Statskogmillionen».

Bidrag til badekulp

 • Nerbygda ve og vel får fem tusen kroner til arbeidet med badekulp ved Olsborg.
 • Foreningen i Målselv har rydda en gammel kjerrevei ned til kulpen, og dermed tilgjengeliggjort et flott badeområde. For å gjøre området enda mer tilgjengelig og attraktivt vil foreningen rydde selve badebukta, kjøre inn sand for tilrettelegging for de minste, samt sette opp sikkerhetstau på berget og mellom berget og bukta. Fem tusen kroner kommer fra støtteordningen «Statskogmillionen» til arbeidet.

Støtte til lavvo

 • Bjørnfjell hytteforening får fem tusen kroner til lavvo.
 • Pengene kommer etter at foreningen søkte støtteordningen «Statskogmillionen» om bidrag. Lavvoen er planlagt brukt i forbindelse med sosiale tiltak i hyttefeltene både sommer og vinter, og skal bidra til å styrke samhold, trivsel og godt naboskap.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden