Smarte brøytestikker:: Hjelper til å finne veien! | Din Fritid
Avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen (til venstre) og dagleg leiar Peder Strømsvåg i Roadtech med ei intelligent brøytestikke som nett er sett ned ved Halne Fjellstove på Hardangervidda. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Smarte brøytestikker:

Hjelper til å finne veien!

Statens vegvesen skal ta i bruk såkalte intelligente brøytestikker på Hardangervidda, Hemsedalsfjellet, Filefjell og Vikafjellet. Med disse kan brøytesjåføren se deres plassering på en skjerm i bilen, også når sikten er dårlig. Det gjør det langt lettere å finne riktig posisjon på veien. 

Når de smarte brøytestikkene plasseres på høsten, blir posisjonen til hver enkelt stikke nøyaktig logget fra begge sider av veien. Gjennom en egen app på et nettbrett har brøytebilsjåføren oversikten over hvor brøytestikkene er, slik at han alltid kan plassere seg riktig i veibanen. Spesielt ved dårlig sikt vil et slikt verktøy være til uvurdelig hjelp. 

Kolonnekjøring

Hvert av de maks 25 kjøretøyene i en kolonne får utdelt en kolonnevakt, en brikke på størrelse med en liten mobiltelefon. Brikkene har en lysdiode som lyser grønt når avstand til bilen foran er riktig, og rødt dersom avstanden blir for stor. Også brøytebilsjåførene framst og bakerst i kolonnen får informasjon om avstanden mellom kjøretøyene. Dette gjør kolonnene tryggere og mer effektiv, og betyr at det kan kjøres flere kolonner enn i dag.

Statens vegvesen: – Vi er stolte

Svenn Egil Finden er avdelingsdirektør i Statens vegvesen, og han sier dette om prosjektet: – Vi er stolte over å kunne ta i bruk og teste ny teknologi på en driftskontrakt som med fire høyfjellsoverganger, som er blant de tøffeste i landet. Dissee stiller store krav til oss som veieier. Vi ser derfor frem til et godt samarbeid med entreprenør Presis Vegdrift og brøytestikke-produsent Roadtech for å utføre vårt samfunnsoppdrag, som er å sørge for et trygt og forutsigbart fremkommelig veinett med god åpningstid, sier han.

Presis Vegdrift: – Vi gleder oss

Eivind Iden er administrerende direktør i Presis Vegdrift AS, og gleder seg til prosjektet: – Vi er topp motiverte og gleder oss til jobben med et krevende og spennende kontraktsområde. Vi skal utføre oppdraget med optimal trygghet og høyest mulig åpningstid. Vi kommer i tillegg til å redusere CO2-avtrykket i vinterdriften betydelig ved å bruke nytt utstyr med langt lavere drivstoffforbruk enn eksisterende løsninger. Vi er kanskje den aktøren med mest erfaring fra fjelloverganger øst/vest, i tillegg til i Nord-Norge, legger han til.

Dette er kontrakten

Kontraktsummen er 670 millioner pluss moms. Kontrakten omfattar 471 kilometer riksvei, pluss 78 kilometer gang- og sykkelvei, i ei stort og variert kontraktsområde:

  • Riksveg 7 Haugastøl – Bu (inkluderer Hardangervidda)
  • Riksveg 52 Storeskar - Borlaug (Hemsedalsfjellet)
  • Riksveg 13 Skare (Kløvet) – Vangsnes (Vikafjellet)
  • E16 Voss – Tyin (Filefjell)
  • Riksveg 5 Håbakken - Fodnes

Mellom de 45 tunnelene i kontraktsområdet er 24509 meter lange Lærdalstunnelen, verdens lengste veitunnel. Totalt er det 103232 meter (103 km) tunnel i kontraktsområdet. Dette inkluderer også Gudvangatunnelen, som med sine 11428 meter er landets nest lengste oversjøiske veitunnel.


Roadtech monterer her en intelligent brøytestikke ved Halne fjellstove på Hardangervidda, 1140 meter over havet. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

Har ansatt fleire byggeledere enn vanlig

Kontrakten omfatter kommuner i de tre fylkene Vestland (Voss, Vik, Aurland, Lærdal, Eidfjord, Ullensvang og Ulvik), Viken (Hemsedal og Hol) og Innlandet (Vang).

– Statens vegvesen har ansatt flere byggeledere enn vanlig. I tillegg til ordinær byggeleder har vi valgt å ta med også teknisk bygglelder for tunnel og teknisk byggleder for høyfjell, en kompetanse som er spesielt viktig i ein krevende veikontrakt som dette, seier Finden.

I tillegg til mye høyfjell og mange lange tunneler, har kontrakt også enkelte punkter som kan være skredutsatte, blant annet riksveg 13 over Vikafjellet.

Derfor er dette en grønn veikontrakt

  • Vegvesenet skal halvere utslippet på våre prosjekter innan 2030. I kontrakten krever vi delvis utslippsfrie eller nullutslipps køyretøy. Alle Statens vegvesens nye veikontrakter krever miljøsertifisering.
  • Vaskevann brukt i tunnelrenhold skal samles inn og tas prøver av. Vi setter strenge krav til prøver fra kumtømming og gateoppsop for å sikre korrekt massedeponering.
  • På Vikafjellet og Hardangervidda skal det normalt ikke brukes salt i vinterdriften, dette på grunn av sårbar natur. På Filefjell og Hemsedalsfjellet kan entreprenøren bruke salt under visse forutsetninger for å oppnå godkjente føreforhold.
  • For å vareta biologisk mangfold har vi valgt å redusere kantklippen for deler av de høyereliggende områdene, og vi tilpasser tunnelrenholdet til tidspunktet for utvandring av laksesmolt.

Fire kontrakter blir til én

Kontrakten gjelder i fem år, fra 1. september 2022 til 31. august 2027, med mulighet for å forlenge i inntil tre år. 

Regionreformen som ble innført 1. januar 2020, innebærer at fylkeskommunene har ansvaret for drift av fylkesveiene. Den nye kontrakten gjelder derfor utelukkende riksveier, og det er fire gamle kontraktar som helt eller delvis er slått sammen til én.

Gjennomsnittlig døgntrafikk i kontraktsområdet varierer frå 400 til 9.600. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Høyest er tallet på Voss, mellom Palmafossen og Brynagjelet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden