Statistikk 2022: Vogn er igjen størst | Din Fritid
Statistikk 2022

Vogn er igjen størst

For første gang siden 2013 er det igjen solgt flere nye campingvogner enn bobiler i Norge, viser registreringstall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Det betyr ikke at det er en vekst i vognsalget, men et betydelig fall i bobilsalget i 2022.

Fjorårstallet for nyregistrerte bobiler ble 2053. Det er en nedgang på 33,4 prosent fra året før. Sammenligner vi med rekordåret 2018 er det færre enn halvparten solgte enheter. Man må tilbake til 2010 for å finne tilsvarende lavt salg av nye bobiler i Norge. Det er selvsagt dramatisk for bransjen. Likevel var det kun én forhandlerkonkurs i 2022. Det kan generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm, fortelle. I tillegg var det to styrte avviklinger i fjor. Nyvognsalget gikk ned med rundt 20 prosent i 2022, sammenlignet med året før.

Ser i spåkula

– Om 2023 blir et mellomår, så tror jeg vi skal være fornøyd med tanke på de økonomiske utfordringene mange møter om dagen. Det som er positivt for forhandlerne er at de i stadig større grad også selger og formidler brukte bobiler. Tall fra Finn.no viser at hele 77 prosent av bruktbobilsalget nå går gjennom forhandlere, forteller Geir Holm. Han peker på tryggheten for både selger og kjøper som en viktig årsak. Annonsevisningstiden fram til bobilen er solgt ligger på 54 dager hos forhandlere, mens private salg tar langt lenger tid, med et snitt på 166 dager. Brukte vogner selges i større grad privat. Nå omsettes 44 prosent av annonserte vogner gjennom forhandlere.

– Hva er årsaken til den kraftige nedgangen?

– Vi hører jo mer enn nok om økonomiske utfordringer, og merker prisøkning på alle områder. I tillegg har det vært leveringsproblemer. Det har skapt uro og usikkerhet i markedet. En annen viktig faktor tror jeg er prisøkningen på bobiler og vogner. Økningen er betydelig, og skyldes flere ting: Den norske kronen har hatt en negativ utvikling i forhold til euro de siste årene. Men økningen i varekostnadene hos produsentene er hovedårsaken, mener Geir.

– Jeg er sikker på at mange potensielle kunder har penger og vurderer ny bobil eller vogn, men avventer. Kanskje på grunn av barn eller barnebarn, som man ser er mer preget av situasjonen. Det som er positivt er at mange forhandlere har fått solgt unna langt større del av det kapitalkrevende bobil- og vognlageret sitt under pandemi-årene. Det ble nok også gitt lite rabatter i denne perioden, det har gitt forhandlerne forbedret egenkapital som gjør at de er bedre rustet. Geir Holm avslutter med å fortelle at Caravanbransjeforbundet er fornøyd med at engangsavgiften på bobiler kun har økt med den generelle prisveksten, og går opp 2,8 prosent. Forbundet jobber for å få på plass en egen avgiftsklasse for bobiler, noe som blir spesielt viktig når det dukker opp bobiler med alternative motorløsninger.


Når bransjen teller opp antall

nyregistrerte kjøretøy i Europa i 2022, er det nedgang i alle markeder. Som grafen viser er Norge intet unntak.Det er interessant at omsetningen av brukte enheter (grafen over) er mange ganger så stort som nysalget. Her er det kun snakk om en mindre nedgang i 2022, og større omsetning siste år enn før pandemien. Det gjelder både vogn og bobil.

Internasjonalt

Tallene for Sverige, Danmark og Finland er ikke så ulike de norske. Finland har en nedgang på hele 48 prosent på bobiler, Sverige 30 prosent ned og Danmark er ned 25 prosent. På vogn er salgstallene generelt litt bedre overalt, selv om det er nedgang overalt: Finland ned 23 prosent, Sverige -18 prosent og Danmark -22 prosent. I skrivende stund har vi ikke tallene for Tyskland og resten av Europa, men også her er det en nedgang, selv om den er generelt noe lavere enn i Norge.

Vi har snakket med kilder i det tyske caravanbransjeforbundet (CIVD) som mener at den tyske nedgangen i nysalg utelukkende skyldes begrensninger i produksjonen.

Bestselgerne

Dette er bobilmerkene som har solgt best i 2022:

  • Challenger (194),
  • Adria (168),
  • Hymer (165),
  • Rapido (140),
  • Carthago (135),
  • Benimar (122),
  • Eura Mobil (99),
  • Bürstner (94),
  • Dethleffs (88).

Vi har utelatt Capron fra listen, da fabrikken har to merker som vi ikke klarer å fordele korrekt (Sunlight og Carado). Carado (som vi presenterer i neste utgave) solgte til sammen 165 bobiler i Norge i fjor. Vi må et godt stykke ned i listen for å finne merker med vekst: Bürstner (opp 6,8%), Hobby (opp 331%) og Weinsberg (opp 30%).

Mestselgende vognmerker

Adria bekrefter sin posisjon som landets mestselgende med nesten 500 solgte vogner. Hobby (384) og Knaus (238) er med på pallen. Kabe, Dethleffs, Fendt, Tabbert, Polar og Bürstner følger så på. At en bokstavelig talt liten vognprodusent som Hero kommer på en 10. plass er imponerende. 72 nye Hero vogner er registrert i 2022. I tillegg hadde også Knaus og Polar en positiv salgsutvikling i fjor. W

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden