Trafikksikkerhet: Ulykkesstatistikk på fritidskjøretøy: Få ulykker | Din Fritid
En stor undersøkelse på trafikksikkerheten i Tyskland i perioden 2010-2020 viser at bobiler er langt mindre utsatt for ulykker enn personbiler.
Trafikksikkerhet: Ulykkesstatistikk på fritidskjøretøy

Få ulykker

I Tyskland har forskningsinstituttet BASt (Bundesanstalt für Strassenwesen) gjennomført en omfattende undersøkelse på trafikkulykker hvor bobiler er involvert. Konklusjonen er at fritidskjøretøy ikke representerer et aktuelt trafikksikkerhetsproblem, verken med hensyn til antall ulykker, eller målt opp mot antall kjørte kilometer.

I 2012 lanserte BASt sin første forskningsrapport om ulykker med bobil i årene 2000-2010. Nå i januar i år kom en ny rapport om ulykkes-innblanding av bobiler og vogner i perioden 2010 til 2020. I tillegg til analysen av utviklingen i antall bobilulykker i perioden, er også strukturen på ulykkene undersøkt. Egenskapene til førerne av de involverte bobilene og noen tekniske egenskaper ved kjøretøyene, som motorisering og tillatt totalvekt, er også analysert. Campingvogner er bare delvis inkludert i undersøkelsen.

Kun én prosent

Med en andel på under én prosent av alle ulykker med personskade, utgjør ikke ulykker med bobiler et fokuspunkt for tyske myndigheter, konkluderer rapporten.

I 2019 ble det registrert 920 ulykker i Tyskland med personskade der en bobil var involvert. Dette er en økning på 24 prosent, sammenlignet med inngangen til perioden (dvs. 2010).

Til sammenligning holdt alle ulykker med personbil og personskade seg på samme nivå i samme periode. Det tyske caravanbransjeforbundet CIVD (Caravaning Industrie Verband) har gjort en internasjonal sammenligning av de tyske tallene, og konkluderer med at tallene viser at resten av Europa er omtrent på samme nivå.

Lite skader

Man skulle kanskje tro at passasjerer i bobiler var spesielt utsatt ved ulykker. Statistikken viser det motsatte: I 2019 ble 12 personer drept og 265 personer alvorlig skadd i ulykker med bobiler. Imidlertid var kun to av de drepte og 79 av de alvorlig skadde personer i bobilen. Majoriteten av skadene ble registrert hos den andre parten involvert i ulykken.

Undersøkelsen viser at det er tryggere å være fører enn å være passasjer i en bobil. For bobilene som var involvert i en ulykke fikk 7 prosent av passasjerene skader, mens det bare gjaldt 3,5 prosent av førerne.

Lav risiko per km

BASt har også målt ulykkesrisikoen for personbiler og bobiler per kjørelengde. Målestokken som er benyttet er én milliard kjørte kilometer. Antall ulykker for personbiler ligger da på 408, mens bobiler har under halvparten så stor sannsynlighet for å bli innblandet i ulykker med en faktor på 193 ulykker per milliard kjørte kilometer.

Er du interessert i hvordan alder påvirker ulykkesstatistikken, og mange andre detaljer finner du hele undersøkelsen (på tysk) her: bast.de/DE/Publikationen/Berichte/unterreihe-m/2024-2023/m334.html

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden