Trafikksikkerhet: Hva bekymrer oss mest i trafikken? | Din Fritid
Trafikksikkerhet

Hva bekymrer oss mest i trafikken?

Kvinner bekymrer seg mest, og kanskje er det menn som er deres største bekymring?

Det mener fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge. Fakta rundt trafikkulykker viser nemlig at menn er overrepresentert i de fleste alvorlige sakene.  

 • Personskadestatistikken viser at 38 prosent flere menn ble skadet i trafikken både i 2021 og 2020.  
 • Ved utgangen av september hadde 74 menn mistet livet på veiene i 2022, mot 23 kvinner.  
 • Nesten 90 prosent av de som stoppes for fartsovertredelser er menn.  

– Vi kan jo begynne å lure på om det er mennene som kvinnene i størst grad bør frykte. Det er en stor overvekt av menn i statistikkene. I Frendeundesøkelsen sier også nesten dobbelt så mange menn som kvinner at de har blitt tatt i fartskontroll, mens 20 prosent flere menn enn kvinner har fått bot, sier Ytre-Hauge. 

Alle frykter noe i trafikken 

Undersøkelsen Norstat har gjort for Frende Forsikring viser at det kun er tre prosent av oss som ikke frykter noe i trafikken. 

– 97 prosent har altså noe de er redde for. Det som topper listen for begge kjønn er rusede sjåfører. Det frykter 70 prosent av menn og nesten 80 prosent av kvinner. Men etter topplasseringen skiller kvinner og menn seg, sier fagsjef Ytre-Hauge. 

Dette frykter kvinner mest  

 1. Rusede sjåfører – 78 prosent 
 2. Glatt føre – 69 prosent  
 3. Folk som bruker mobilen mens de kjører – 69 prosent  
 4. Dyr i veibanen – 62 prosent  
 5. Vannplaning – 47 prosent  
 6. Utenlandske vogntog – 44 prosent  

Dette frykter menn mest  

 1. Rusede sjåfører – 70 prosent  
 2. Dyr i veibanen – 59 prosent  
 3. Folk som bruker mobilen mens de kjører – 54 prosent  
 4. Glatt føre – 43 prosent  
 5. Utenlandske vogntog – 39 prosent  
 6. Vannplaning – 33 prosent  

Under topp seks for begge kjønn kommer syklister, fotgjengere, folk som kjører forbi og rundkjøringer. 

– Tallene viser at kvinner er betydelig mer bekymret for alle disse tingene, men det er ikke sikkert at denne frykten er så dum. Siden kvinner i langt større grad enn menn unngår ulykker kan vi begynne å lure på om frykt fører til skjerpet oppmerksomhet og årvåkenhet bak rattet, sier Roger Ytre-Hauge. 

Slik kjører du trygt i høst 

Når vi nå går inn i årets mørkeste, glatteste og mest værtunge måneder ber fagsjefen alle sjåfører om å ta det med to bak rattet. 

– Bruk hodet og tenk før du kjører. Du kan ikke kjøre som du gjorde på en tørr og godt opplyst sommerdag nå, selv om veien er den samme. Du er nødt til å tilpasse farten etter føreforholdene, ha gode dekk, ha god sikt og ikke være utålmodig.  Fagsjefen ber også fotgjengere hjelpe bilistene med å gjøre seg synlig. 

– Husk refleksen! Det redder liv hvert år. Undersøkelsen vår viser at halvparten av oss dropper refleksen. De fleste glemmer det, men et betydelig antall nordmenn sier rett og slett at de synes det er slitsomt å ta den på eller at de synes det ser teit ut. Det blir for slapt. Fotgjengere må hjelpe bilistene. Det vil alle tjene på, sier Roger Ytre-Hauge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden