Vegvesenet med kampanje: Hva gjør du hvis det brenner i tunnelen? | Din Fritid
Vegvesenet med kampanje

Hva gjør du hvis det brenner i tunnelen?

Hvis det brenner er det viktig å handle raskt! Under stress er det vanskelig å være rasjonell og ta de rette valgene.  Tenk gjennom hva du ville ha gjort hvis du skulle havne i en farefull situasjon i en tunnel, oppfordrer Statens vegvesen som nå lanserer en video-kampanje på sosiale medier.

Vegvesenet har produsert en serie filmer som følger to lag som befinner seg i en tunnel hvor det er ild og røyk. Vi ser to lag; de unge mot de eldre. Hvem tar de rette valgene når det brenner i tunnelen?
Filmene har et «realitykonkurranse-preg» og er ment å appellere til ungdom i «førerkort-alder» fra 16 til 24 år.

Kunnskap kan redde liv

Det er mye som er situasjonsbestemt i en brannhendelse – for eksempel hvilken vei det er raskest å komme ut. Det litt vanskelige ordet «selvredningsprinsippet» er fastslått i både EUs tunnelsikkerhetsdirektiv og i vår nasjonale forskrift om tunnelsikkerhet. Det innebærer at du selv har ansvar for å redde deg ut. Du må forholde deg aktivt til situasjonen.  

Ekstremt skremmende 

En tunnelbrann med mye røyk kan være en ekstremt skremmende opplevelse. Kunnskap om hva som finnes av tilgjengelig sikkerhetsutstyr i de litt lengre tunnelene kan avgjøre. Vet du at det er telefoner i mange tunneler og hva som skjer når du tar av røret? Vet du at viktig informasjon kan bli snakket via radio direkte til deg om at det er en alvorlig situasjon?

Dette er de generelle rådene Statens vegvesen gir i filmene:

  • Er det røyk og ild i tunnelen – handle raskt og kom deg ut.
  • Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med blinkende røde lys.
  • Ha radioen på – lytt til trafikkmeldinger.
  • Bruk nødtelefonene og brannslukkere.

Det er viktig at unge førere lærer seg hvordan de bør handle ved hendelser i en tunnel, og vegvesenet håper filmene får god spredning i sosiale medier som Snapchat, Instagram og Facebook. 

Se filmene her: www.vegvesen.no/tunnel

De ligger også på Vegvesenets konto på youtube.com

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden