Fra 8 til 7:: Kroken Østfold legges ned | Din Fritid
Fra 8 til 7:

Kroken Østfold legges ned

På grunn av en generell nedgang i markedet ser Kroken-gruppen seg nødt til å legge ned en av sine avdelinger, forteller daglig leder i Kroken-gruppen, Morten Lillehagen i en pressemelding til Din Fritid.

– Caravan- og fritidsmarkedet opplevde før pandemien en tilbakegang, og over de siste par årene har trenden fortsatt med markant svikt på særlig salget av nye enheter. I lys av markedsutviklingen ser vi behov for å forsterke våre gjenværende 7 forhandlere, fra Bodø i nord til Kristiansand i sør, forteller Morten Lillehagen.

– Kampen om kundene er knallhard og kvaliteten på tjenestene må i hver region være i tet. Kroken Oslo og Tekno Maskin vil fremover være våre kraftsentre i Østlandsregionen der både salgskraft og ettermarkedstjenester vil forsterkes for å dekke et større omland. Vi skal derfor fortsatt kunne betjene både eksisterende og nye kunder i et marked i endring, skriver Kroken-gruppen i en pressemelding til Din Fritid.

– Bransjen er i en brytningstid der vi ser volumene har en betydelig svikt og rekrutteringen av yngre kundegrupper minsker. Vi forventer at også produktene vil endre karakter i takt med innføringen av nye reguleringer, og går mot en mer kompakt utforming. Som et ledd i denne utviklingen ser vi nå behov for å innrette oss mot å bygge opp rundt våre gjenværende avdelinger i attraktive regioner. Med dette grepet så står Kroken godt rustet til å håndtere et marked og volum som vi forventer vil ligge på dette nivået fremover, mener Morten Lillehagen.

Kroken Østfold åpnet i april 2018. Butikken og verkstedet holder åpent til rundt midten av desember i år. – Eksisterende og nye kunder er velkommen til hvilken som helst Kroken-forhandler, de to som er geografisk nærmest Østfold-avdelingen er Kroken Oppaker (Tekno Maskin) og Kroken Oslo, avslutter Morten Lillehagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden