: Alt om strøm i campingvogner og bobiler | Din Fritid

Alt om strøm i campingvogner og bobiler

Trenden de siste årene har vært å fylle både campingvognen og bobilen med elektronisk utstyr av en hver art. Man kan si, at alle de materielle godene, man har i hjemmet, er flyttet med ut i vognen i miniformat. Det stiller store krav til vognens elektriske installasjoner og til eieren.

Strøm er ikke ufarlig. Det er eierens fulle ansvar, at strøminstallasjoner er lovlige og i forsvarlig stand. Det krever vedlikehold og jevnlig ettersyn. Jo mer elektronikk man har i vognen, jo mer er det å holde øye med. I dette avsnittet gjennomgås det mest nødvendige elektroniske utstyret til campingturen. Så lenge det er plass, kan man alltids ta med mer.


Strøm er ikke ufarlig. Det er eierens fulle ansvar, at strøminstallasjoner er lovlige og i forsvarlig stand

Strømkabel

Strømkabel For å forbinde vognen med pålen med strøm på campingplassen, skal man bruke en kabel. Det skal være en kraftig neoprenkappeledning av typen H07 RN-F eller tilsvarende, og det er samme system, som gjelder for teltvogner, campingvogner og bobiler. Kabelen skal inneholde beskyttelsesleder og må maksimalt være 25 meter lang. Beskyttelseslederen skal være gul/grønn og nullederen skal være lyseblå. Stikkontakten og kontakten i kabelen skal være bruddsikker, tett og ha jordforbindelse. Vognens strøminstallasjoner 220V og 230V skal være ekstra beskyttet mot støt, og jordledningen skal være forbundet med vognens chassis. Kravet stammer fra en IEC-standard og står i dag i IEC-standarden 60364-7-721, den burde derfor også være kjent i alle de Syd-Europeiske land. Lengden på ledningen er som standard fastsatt til 25m +/- 2m og med et minste ledertverrsnitt på 2,5 mm2 for et strømforbruk på opp til 16 Amp. Løse strøminstallasjoner i forteltet er også omfattet av ovenstående regler. Det kan anbefales alltid å ha forskjellige adaptere til strømkabelen, da pålene på campingplassene ikke er helt standardisert ennå. De fleste er imidlertid på god vei og bruker som regel CE-kontakt. Har man ikke med adaptere, kan disse som regel leies eller lånes på campingplassen. Det kan også alltid anbefales å få kontrollert strøminstallasjonene sine, spesielt når man ekstramonterer utstyr på vognen, så man er sikker på, at systemet ikke blir overbelastet. Kjøper man en brukt vogn, er det viktig å få forhandleren til å gå gjennom vognen. Handles det privat, så få også vognen sjekket av en autorisert elektriker, før det underskrives. Feil på strømmen kan være skjulte og vanskelige å finne.

Elektronisk utstyr

Mesteparten av vognene er fra bunnen av bygget med forskjellig elektronisk utstyr. Lamper, strømuttak, vannpumper, kjøleskap og varme er etter hvert standard i mange modeller. Begynner man å ettermontere eksempelvis gulvvarme, aircondition eller caravanmover påvirker det ikke bare vekten, det stiller også ytterligere krav til strøminstallasjonene.


Vær oppmerksom på, at jo mer strøm som kreves, jo mer distanserer man seg fra visse campingplasser

Strømkrav til vognene

Teltfolket er i høyere grad begynt å medbringe elektriske luftpumper, kjøleskap, lamper, bærbar pc, mobillader og ghettoblaster osv. Alt dette utstyret krever strøm. Ved å trekke en strømkabel inn i teltet kan man uten problemer få det hele til å virke. Teltvogner krever etter hvert også strøm, men igjen er det ingen problemer, når først strømkabelen er koblet til. Kravene til strøm til campingvogner og bobiler avhenger helt og holdent av, hvor mye elektronikk, som er bygd inn i vognene. Vær oppmerksom på, at jo mer strøm det kreves, jo mer avskjærer man seg fra visse campingplasser, fordi det ganske enkelt ikke er amper nok i plassenes strømpåler. Man ser etter hvert jevnlig påler med 16 Amp., men mange plasser kan fremdeles ikke tilby så mye. Har man et forholdsvis stort strømbehov, så er campingplassguidene et godt sted å starte, hvis man vil vite, hvem som kan levere nok strøm. Man kan også spørre, når man reserverer plass eller sjekker inn. Noen av de store strømforbrukerne er aircondition, caravanmover, solceller, varmeovn og sentralvarme.

Batteri og uavhengighet

Er det batteri i campingvognen eller bobilen, er det viktig å vite, hvordan det lader. Ikke minst for å unngå, at batteriet ikke tømmer bilens batteri, når man står stille, slik at man ikke får startet igjen.


Strømkontakt med syv poler

7- og 13-pols kontakt

Når teltvognen eller campingvognen skal kobles på bilen, skal strømkontaktene passe sammen. De fås alt etter modell med både 7 og 13 poler. Sitter det forskjellig kontakt på bil og teltvogn/campingvogn, skal man gå til anskaffelse av en adapter. Den fås både som 7/13-polet og 13/7-polet.


Strømstik med 13 poler

Hvis man kjører med teltvogn og campingvogn eller trailer, som skifter mellom 7- og 13-polet kontakt, kan man velge å montere en dobbeltkontakt. Vær imidlertid oppmerksom på, at det på mange bilmodeller ikke er plass til to kontakter. Adaptere er i det tilfellet den fortrukne løsningen. Skjemaet er godt å ha for hånden ved feilfinning, hvis for eksempel baklysene ikke virker, når man har koblet på bilen. Husk å starte bilen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden