Statens vegvesen: Nasjonale turistveger: Utsikts­punkt i ny drakt | Din Fritid
Statens vegvesen: Nasjonale turistveger

Utsikts­punkt i ny drakt

Etter 30 år i vær og vind, fremstår nå rasteplassen og utsiktiktspunktet Oscarshaug på Sognefjellet i ny, flott drakt.

Den snart 30 år gamle rasteplassen var moden for et løft. Fremfor å bytte panel og tak på toalettbygget, er det heist og sveisa på plass en 16 tonn hette i stål over det eksisterende bygget, som vern mot vær og vind. 

Den offisielle åpningen vil foregå torsdag 1. juli 2021, kl. 1400, med ordfører i Luster, representanter fra reiselivet og arkitektekturen. Det vil også være kulturelt innslag og enkel servering.

Arkitektene på Jensen & Skodvin tenkte at det på et slikt sted kunne være fint med: 

Noe som verken er hus eller landskap. Noe som er tvedydig, kanskje noe som ligner en kampestein, et beltedyr eller noe annet som ikke er hus. Noe en kanskje blir nysgjerrig på. Men også noe som kan være rasjonelt å bygge. Noe som er tegnet presist, med minimalt svinn etter at man har delt opp standard plater og som kan prefabrikeres på verkstedet. 

Med stålkonstruksjonen har Statens vegvesen gitt en av de viktigaste stoppestedene langs Nasjonal turistveg Sognefjellet en ny energi og identitet. Toalettet har også blitt fornyet innvendig. 

Navnet på rasteplassen skriver seg ellers fra en reise som svenske kong Oscar II tok over fjellet i 1860, da det ble reist en varde som minne om denne turen.

Norges og Statens vegvesen sin satsing på nasjonale turistveger er unik i internasjonal sammenheng, mener reiselivsdirektør Ståle Brandshaug. 

– Den nasjonale og internasjonale oppmerksomheten knyttet til turistvegene generelt og Sognefjellet spesielt har vært en viktig pådriver for næringsutvikling og flere tilreisende til Sogn, sier Brandshaug.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden