: Sikkerhet alle veier | Din Fritid

Sikkerhet alle veier

En bobil på rundt sju meter har bortimot 20 kvadrat-meter sideflate som i kraftig sidevind kan medføre ubehagelige og i visse tilfeller farlige situasjoner.

Slik virker den

Sidevinds assistenten aktiveres automatisk fra en hastighet på 80 km/t og bruker sensorene fra elektronisk stabilitetsprogrammet (ESP). En sensor fanger opp kreftene som treffer bilen når sidevind eller plutselig vindkast oppstår. Da aktiverer elektronikken en oppbremsing på de hjulene på den siden som vinden kommer fra. Faren for å havne over i motsatt kjørefelt eller i grøfta minskes betraktelig. Så langt har Mercedes bare greid å innføre dette på delintegrerte modeller, men det jobbes med å finne løsning også for integrerte modeller. Som tilvalg har man også mulighet for å velge fire andre sikkerhetsforebyggende systemer på Hymer ML-T:

Kollisjonsforebyggende hjelp

Dette sikkerhetssystem har en radar sensor i fremre støtfanger som måler kontinuerlig avstanden frem til neste kjøretøy i samme kjørefelt, og kjøretøyenes relative hastigheter. Disse dataene brukes til å beregne minimum sikkerhetsavstand. Kommer du nærmere enn denne grensen varsles fører visuelt og med lyd. Du som fører må selv foreta oppbremsingen, men systemet justerer trykket på bremsene og hjelper til med en mykere oppbremsing.


Foto: Hymer

Blindsone hjelper

Denne assistenen varsler deg hvis det er biler i blindsonen. Den blir aktiv fra en hastighet på 30 km/t og er basert på radar sensorer. Disse overvåker tilstøtende kjørebaner på begge sider av kjøretøyet. Hvis sensorene oppdager en bil eller motorsykkel i blindsonen mens kjøretøyet er i bevegelse, vises røde varselsignaler i det respektive utvendige speilet. Hvis systemet oppdager at føreren har satt på blinklyset og til hensikt å endre kjørebane vil et signal høres og rødt advarselssymbol begynner å blinke på dashbordet.

Kjørebane varsler

Advarer fører når man utilsiktet skifter fil. Et kamera bak frontruten overvåker veien og en elektronisk kontrollenhet analyserer kontinuerlig disse dataene. Dersom du krysser veimarkeringene uten å blinke, eller uten merkbart rattutslag fra fører tror kontrollenheten at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet, kanskje fordi du har sovnet? Og gir fra seg et advarende lydsignal.

Fjernlys hjelper

En optimal bruk av lysene er viktig for sikker kjøring. Dette systemet er basert på et kamera på innsiden av frontruten og registrerer lysene fra møtende kjøretøy, og bytter automatisk fra fjernlys til nærlys når dette er aktuelt. Fjernlyshjelpen skiller mellom bevegelige og stillestående objekter. Kamerasystemet registrerer også veibelysning og vil automatisk deaktivere fjernlys i bebodde områder. Løsningen er tilgjengelig for både halogen og bi-xenon lykter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden