Ny alarm: Verdens­nyhet: Kontinuerlig fuktalarm | Din Fritid
Rudi Steen Johansen er en fornøyd produktutvikler som for første gang kan vise frem løsningen offentlig til Din Fritid. Den runde enheten i veggen er en fuktmåler.
Ny alarm

Verdens­nyhet: Kontinuerlig fuktalarm

Nye, norskutviklede Avara er en alarm med en helt unik vri: Den lar deg montere inntil 64 trådløse fuktsensorer i din bobil eller vogn. Disse jobber døgnet rundt, og sender deg automatisk varsel med en gang de oppdager fuktproblemer. 


Et komplett installasjonssett hvor alt er trådløst. Fra venstre: Horn med batteri til montering i motorrommet, tre innbruddsdetektorer, to utvendige sensorer, kommunikasjonsenheten med gassensoren under, hovedenheten med to nøkler og fuktmålerne.

Alarmsystemet byr også på alle tradisjonelle funksjoner, som innbrudds-, gass-, røyk- og CO-alarm. 

Systemet består av en hovedenhet og en rekke tilkoblede enheter, som alle er trådløse og har eget innebygd batteri.

Din Fritid har vært på besøk hos Avara og deres produksjonspartnere. Produktet er i siste utviklingsfase, og skal ferdigstilles og settes i serieproduksjon så snart årets første kvartal er over. Det betyr at i lesende stund er produktet kun uker unna lansering.


Over ser du nøkkelen du tar med deg, og som skrur av og på innbruddsalarmen.

 


Betjeningen er veldig enkel: Man trykker i underkant av selve boksen, og skrur funksjonene av og på etter ønske.


Over bobildøren ser vi en ferdig montert hovedenhet. I hånden til Rudi ser vi hvordan den ser ut innvendig.

Fire utstyrspakker

  • Alarmsystemet Avara vil selges i fire pakkeløsninger: 
  • Avara Basic, som i praksis er den tradisjonelle alarmdelen med innbrudds-, røyk-, gass- og CO-alarm. 
  • Avara Basic Plus, som er Basic-pakken med tillegg av modem for videresendig av alarmer til mobil, og GPS posisjon.
  • Avara Moist er en ren automatisk fukt­alarm. Med 12 fuktsensorer (eller fler) varsles fukt til mobil og e-post og genererer månedlige og årlige fuktrapporter.  
  • Avara Premium er den komplette pakken, som inkluderer alle funksjonene til Basic Plus og Moist.

Teknologien

Muligheten for enkel og rask installasjon er hovedårsaken til at Avara har valgt utelukkende trådløse sensorer, forteller hjernen bak systemet, Rudy Steen Johansen. I tillegg har mannskapet bak løsningen erfaring med lignende systemer, og vet av erfaring at de fleste uansett velger trådløse sensorer fremfor kablede. 

– Det er ingen rask og enkel jobb å ettermontere et kablet alarmsystem. Det kreves mye jobb om det skal bli pent, sier Rudy.

– Hva med batteritiden?

– Det er i all beskjedenhet en av våre styrker. Fuktsensorene har en forventet batterilevetid på 15 år, og resten av enhetene har fem års batterilevetid. Det betyr i praksis at alarmen, inkludert den kontinuerlige fuktmålingen, jobber døgnet rundt hele året – selv på bobiler eller vogner som står uten tilkoblet strøm. Vi ser for oss at våre kunder like gjerne vil sikre sin campingvogn på fastliggerplass mot fukt, som sine kostbare bobiler. Alle ønsker å ta vare på investeringen sin, og da finnes det ikke noe annet system mot fukt som gjør jobben like godt, mener produktutvikler Rudi.


Klare for inspeksjon: Din Fritid fikk være med da eierne i Avara skulle inspisere produksjonen kort tid før produksjonsstart. Fra venstre: Thomas Haugen (Mectro), Bengt Heggertveit, Petter Quinsgaard og Rudi Steen Johansen.


En maskin plasserer de mange ulike elektronikkomponentene på et kretskort. Her ser vi innmaten til det som skal bli åtte fuktsensorer.


På denne stasjonen legges det inn programvare på kretskortene. Det er ufattelig hvor mye elektronikk Horten-firmaet klarer å presse inn på en liten, rund plate.

Ikke brytere

Det finnes alarmsystemer som sverger til magnetbrytere på dører og vinduer. Det er ikke en løsning som Avara benytter. Her er det bevegelsessensorer som gjelder. Disse monteres ved dørene. I tillegg er det en sensor på hovedenheten. Monteringen av hver sensor tar kun sekunder. 


Slik ser den innvendige innbruddsdetektoren ut. En slik plasseres ved hver dør.

Alle detektorene i systemet samarbeider om hva som skjer og kan blant annet slå av alarmen automatisk når du går ut om morgenen. 

Kommer noen andre veien utløses alarmen. Smart løst, og en patentsøkt funksjon. Vi gleder oss til å teste det ut også i praksis i en senere utgave.

Det monteres to utvendige bevegelsesdetektorer, disse registrerer personer nær inntil bilen eller vognen (ca halvannen meter) og tenner automatisk først det innebygde LED-lyset. Etter kort tid vil alarmen gå hvis vedkommende ikke bare har passert forbi.


Den utvendige bevegelsessensoren har innebygget lys, som slår seg på før alarmen.

– Jeg har prøvd å tenke på detaljene. Teipen i sensoren er skikkelig solid, og løsner aldri. Det betyr også at du slipper å bore eller skru hull for montering. Når det er tid for batteribytte, skrus innmaten ut med fire skruer. Skruene henger jo opp-ned, men faller ikke ut. En viktig og praktisk detalj, forteller Rudi. Han fortsetter:

– Har man hund eller katt skal det mye til at disse klarer å utløse alarmen, selv om de strekker litt på beina nattestid. Man kan gjerne la smådyr være igjen inne når man slår på innbruddsalarmen for å gå på byen. Nattalarmen er immun mot bevegelse innenfra, og reagerer bare på innbrudd utenfra og vedvarende aktivitet utenfor. 

Lite falsk alarm

– En annen ting som skiller oss fra eksisterende konkurrenter, er å benytte sensorer som er mindre utsatt for å bli utløst av harmløse lukter. Det koster mer, men gir brukeren en større grad av trygghet siden det blir færre falske alarmer. Det går heller ikke an å slå av røyk, CO og propangassalarmen. Da glemmer man heller aldri å slå de viktigste tingene på, hevder Rudy og fortsetter:

– Det er i det hele tatt viktig for oss å lytte til kundene og markedet. Alarmsystemet er utviklet i nært samarbeid med norske forhandlere. Vi mener at vi selger trygghet, og da skal det være så enkelt som overhodet mulig. 

Forsikringsselskapet Tryg gir 10 prosent rabatt til kunder som har installert vår alarm, og de godtar Avara Moist som fuktkontroll. Vi ser for oss at forhandlere kan bruke vår fuktmålingsløsning som fullt eller delvis underlag for å godkjenne den årlige fuktkontrollen. Men det er et valg den enkelte forhandler må ta, vi har foreløpig ingen produsentavtale på systemet. 

Monteringen

– Kan man selv installere systemet?

– Man kan raskt og enkelt installere det som ligger i Basic- og Basic Plus-pakkene selv. Skal man ha Moist-pakken med fuktmålere må det bores fysiske hull på strategiske plasser, og dette må gjøres av forhandler. De vil bidra med sin kompetanse til å avgjøre hvor mange målere som skal installeres, og ikke minst hvor. 

– Har fabrikken utarbeidet en anbefaling om hvilke fuktkontrollpunkter man skal sjekke, så er det naturlig at dette også blir stedene man monterer sensorene, forteller Rudi.


Produktutvikler Rudi Steen Johansen viser gjerne frem hvordan det ser ut når en fuktsensor er montert ved siden av en takluke.

Flere bobiler og vogner har områder som er vanskelig tilgjengelig for fuktmåling. Det kan være møbler, konstruksjoner eller paneler som står i veien. Helt uaktuelt å demontere på en årlig fuktkontroll, men en jobb det kan være verdt å gjøre for å få på plass en sensor som rapporterer sammenhengende i minst 15 år, mener Rudi.

Hele poenget med systemet er å oppdage en fuktlekkasje tidlig. Da vil det åpenbart være en langt enklere jobb å tette og reparere enn om den sprer seg.

Norskutviklet

Oppfinner og produktutvikler Rudi var tidlig klar på at både produksjonen og programmeringen av alarmsystemet skulle settes ut til eksterne samarbeidspartnere. Dette viste seg å bli en viktig del av utviklingen av produktet. Horten-firmaene Mectro AS og 7sense Technologies AS leverer henholdsvis den tekniske produksjonen og programmeringen. 


Produktsjef Thomas Haugen i Mectro viser fornøyd frem et kretskort som er laget av firmaet i Horten. Selskapet har ansvaret for produksjon, emballering og utsendelse.

Din Fritid fikk bli med en tur til de to selskapene, og møtte først produktsjef Thomas Haugen i Mectro. Han forteller gjerne litt om selskapet:

– Mectro har i dag 38 ansatte, og har eksistert i 40 år. Produksjonen av moderne elektronikk er kompetansekrevende, og vi nyter godt av at Horten er landets elektronikkhovedstad. 

Selskapet har store kunder innen kystfarten og Forsvaret, men ønsker også å være en partner for oppstartselskaper, noe Avara er et godt eksempel på. 

Hos 7sense, ikke langt fra fergekaia i Horten, møter vi daglig leder, Frode Stensaa. Han kan fortelle at de har en stab på ni personer, som leverer overvåkings- og måleløsninger til landbruket, men som hovedsakelig lever av ekstern utvikling på konsulentbasis. De har hatt ansvaret for å sy sammen nettsiden og skytjenesten som sørger for at alarmen varsler via sms eller e-post, og at alle fuktmålingene lagres for fremtiden. Det kan jo være nyttig dokumentasjon når en bobil eller vogn skal selges.


Det skal mye programmering til for å lage et helt nytt alarmsystem. Selskapet 7sense fra Horten har foreløpig bidratt med rundt ett årsverk. Fra venstre: Ingeniørene Kjell Sundby, Gerhard Gullaksen, Geir Morten Wold og Frode Stensaa.

– Løsningen er ikke ferdigutviklet, og det vil garantert komme oppdateringer, forteller Frode. Men jo lenger ut i kjeden du kommer, jo viktigere er det at alt er på plass. Det er for eksempel ikke mulig å oppgradere programvaren til fuktsensorene over nettet i etterkant.

Avara

Firmaet eies og består i dag av tre personer. Det er foreløpig kun produktutvikler Rudi Steen Johansen som jobber på heltid med prosjektet, i tillegg til konsulentene hos 7Sense. Styreleder er Petter Quinsgaard. Han har lang erfaring fra telematikkselskapet Abax og fra bilbransjen. Styremedlem er Bengt Heggertveit, som flere sikkert kjenner best som tidligere konsernsjef i Ferda. Nystartede Avara er finansiert av eierne, med god starthjelp fra Innovasjon Norge.

Når alt faller på plass

 


Produktutvikler Rudi Steen Johansen har brukt sin egen bobil for utprøving av det nyutviklede, norske alarmsystemet.

– Jeg har nærmest vokst opp i campingvogn og bobil. Ferieformen har fulgt meg hele livet. I dag er jeg bobileier, men har tidligere renovert et par gamle vogner hvor jeg fikk se fuktskader og kjenne på mugglukta. Dette er erfaringer og kunnskap som danner grunnlaget for Avara. I kombinasjon med min interesse for og utdannelse innen elektronikk føles det veldig riktig å kunne lansere et slikt produkt. 

– Det begynte for 30 år siden. Vi skulle på tur med campingvogna, og jeg sprang ned i kjelleren, hvor jeg hadde mitt hobby-verksted. Jeg skulle brålage meg en gassalarm. Kona vil ikke reise på tur uten, og det ville strengt tatt ikke jeg heller. Det tok meg ikke lang tid å lage en slik alarm, og den ble montert før avreise.

– Har du selv opplevd nytteverdien av en alarm?

– Ja, for ikke lenge siden overnattet vi på en campingplass. Vi lå midt på plassen, og ante fred og ingen fare. 

Så, i nattens mulm og mørke, begynte plutselig alarmen å ule. Jeg hørte noen på utsiden, og åpnet vinduet. Da skremte jeg vekk noen som prøvde å stjele syklene våre. I tillegg har vi hatt propangasslekkasje i to av de tre campingvognene vi hadde. Ekle opplevelser sir Rudy og ser alvorlig ut et øyeblikk.

– En alarm gir trygghet, noe som er en selvfølge når man er på tur. Jeg har utviklet dette produktet fordi jeg selv har et grunnleggende behov for å føle meg trygg og sikker selv når vi er langt hjemmefra. 

– Det gjør jeg når jeg har en alarm. Og enda bedre blir det når alarmen kan varsle meg om fuktproblemer - da sover jeg ekstra godt om natten, forteller Rudi.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden