Nye bompengepriser for tunge bobiler:: Ord har blitt til handling | Din Fritid
Nye bompengepriser for tunge bobiler:

Ord har blitt til handling

– Vi gleder oss over at det i dag ble klart at det fra 4. april i år vil bli nye og lavere bomtakster for tunge bobiler i Norge. Prisen for bobiler over 3,5 tonn i kategorien M1 vil bli den samme som for personbiler, forteller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.


Ketil Solvik-Olsen er stolt av å presentere datoen for innføring av nye lavere bomtakster for tunge bobiler. Foto: Foto Samferdselsdepartementet

Rimeligere bompasseringer for tunge bobiler

– Vi gleder oss over at det i dag ble klart at det fra 4. april vil bli nye og lavere bomtakster for tunge bobiler i Norge. Prisen for bobiler i klassen M1 vil bli den samme som personbiler, og det gjelder også de som er over 7,5 tonn! Bobiler over 3,5 tonn betaler i dag fra dobbelt så mye som opp til seks ganger så mye som lette bobiler. Det er noe som har irritert mange, og det er veldig hyggelig for meg å kunne fortelle at nå er alt det tekniske på plass - og dermed vil eiere av tunge bobiler kunne få glede av endringen om svært kort tid, forteller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Avgjørelsen om å justere prisene fikk bred tilslutning i Stortinget i høst. Det er den tekniske løsningen underlagt vegvesenet som måtte på plass for å få til den praktiske endringen. Og deres klarsignal gjorde at samferdselsministeren i dag innkalte til hastefeiringsmøte med bløtekake. Et av kravene for å få den nye prisen er at bobilen er utstyrt med elektronisk bombrikke.


Bobil & Caravans skribent Bjørn-Arild Rake er en av mange bobileiere som vil få glede av de nye lave bomtakstene. Foto: Tore Afdal

Handling

– Det er viktig for meg som politiker at denne saken har gått fra sak til handling. Det er noe vi sterkt ønsket da vi var i opposisjon, sier samferdselsministeren. – Men det står mange andre ønsker på listen til bobilfolket, hva skjer på de øvrige områdene?

– I løpet av 2016 skal vi klare å fikse opp i det meste av dette.

– Og hvilke saker tenker du konkret på da?

– Periodisk kontroll for bobiler annethvert år skal vi få til. Bompengetakstene er som sagt løst. Fartsgrenseøkning til 110 km/t skal vi få til. Krav til vinterdekk/kjetting på bobiler over 3,5 tonn skal vi også få fjernet. Det som sannsynligvis vil kreve mer tid er å øke kjøretøybredden til 2,6 meter. Det skyldes at EU jobber med den samme problemstillingen, og da er det klokt å avvente disse reglene.

– Hva med førerkortklassene, og muligheten for å kjøre 4,2 tonn bobil på B-førerkort?

– Dette er en utfordring. Om vi går for å lage en særnorsk lovendring vil den ikke gjelde i utlandet, og da blir det ingen god løsning. Men vi gjort henvendelser til EU som kan være med på endringer i såkalte regelfortolkninger, og som kan bety endret praksis på eksisterende regler.

– Hva så med en mer rettferdig ferjepris, jobbes det med å justere Riksregulativet for ferjetakster?

– Dette er et område hvor vi må få til en harmonisering. Men det er en omfattende jobb, og det vil ta tid. Men jeg ønsker å få til en mer rettferdig takst for bobiler på ferger, og kommer til å fortsatt jobbe med det.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden