Messecampen 2019 blir her | Din Fritid

Messecampen 2019 blir her

Det var mange som var skuffet over at det ikke ble noen messecamp i høst. Nå kan Konrad Sel presentere en aldri så liten julegave til caravanfolket: – I 2019 blir det stor messecamp i forbindelse med Caravanmessen i Lillestrøm, og den blir på et helt nytt område, kun 8 minutter fra Norges Varemesse, kan messesjefen fornøyd slå fast.

– Vi har funnet et bra område som er langt større enn på Hellerudsletta, og det er en plass vi kan regne med å disponere i messeperioden i mange år fremover. Arealet er hele fire ganger så stort som vi hadde på Hellerudsletta, og det er muligheter for utvide området ytterligere, om det skulle bli behov, forklarer messesjef for Caravanmessen, Konrad Sel.

Ekskursjon

Din Fritid er med Sel, grunneier og bonde Tore Skogvold og representanter fra Norges Varemesse på visning av området, som er et stort jorde. Plassen ligger nord for Åråsen fotballstadion, rett ved et stort solcelle-anlegg. Det er snø og hutrende kaldt, men i september vil det være nyslått gras på det 110 mål store området - hvor det er plass til hundrevis av ekvipasjer.

Tore Skogvold har jobbet på jordet i 30 år, de siste årene med kornproduksjon. Det snødekte landskapet sier lite om underlaget, og det er et naturlig spørsmål til bonden:

– Hvordan vil jordet takle hundrevis av ekvipasjer om det blir dårlig vær?

– Alle jorder er utsatt om det kommer store mengder nedbør, og Lillestrøm er et område spesielt utsatt for oversvømmelse. Men dette jordet ligger høyt, i tillegg vil jeg nå legge om til grasproduksjon, for å få et mer stabilt underlag. Et annet viktig punkt er at her er det en gårdsvei som går parallelt med jordet, det betyr at vi kan ha mange påkjøringspunkter - og dermed fordele slitasjen bedre.


Bonde og grunneier Tore Skogvold er glad for å kunne tilby en plass til messecamp i 2019.

Tilrettelegging og transport

– Dette er et jorde, hva kommer dere til å gjøre for å få det til å bli en trivelig messecamp, Konrad Sel?

– Vi er nødt til å bygge opp en midlertidig infrastruktur med telt, toalett og det som trengs for at dette skal bli en trivelig møteplass. Vi kommer til å tilby strøm til de som trenger det av helsemessige hensyn, og så blir det tilgang på vann. 

Busser vil kjøre shuttle til og fra messeområdet. Det vil bli fem-seks busser som går kontinuerlig morgen og ettermiddag, og så noe mindre hyppig midt på dagen. Disse vil også stoppe utenfor en dagligvarebutikk på veien tilbake, slik at det blir god anledning til å hoppe av bussen her for å handle, og så ta neste buss tilbake til campen.

Men det er også fullt mulig å gå eller sykle til messen. Det er gangsti hele veien

Skal du kjøre er det 4,4 kilometer korteste vei, noe som tok litt i underkant av 8 minutter med noe trafikk på veien, da Din Fritid testet ruten.

Det er foreløpig ikke klart hvem som skal drifte årets camp. Etter det Din Fritid erfarer blir det ikke samme mannskap som tidligere år. Konrad Sel kan fortelle at han er i dialog med aktuelle samarbeidspartnere. 

Området

Til sammen er jordet på 110 mål, på Hellerudsletta ble det arrangert messecamp på 28 mål. Norges Varemesse var tilstede på samme befaring som Din Fritid var invitert til. Messearrangøren er interessert i å leie jordet som parkering til andre messer i 2020, når grusplassen ved messeområdet ikke lenger blir tilgjengelig for parkering. 

I høst vurderte arrangøren av Caravanmessen å åpne asfaltparkeringen utenfor messehallene for messecamp, det er nå ikke lenger noe alternativ. Årsaken er det okkuperer for mange parkeringsplasser for de dagsbesøkende. Det kunne fungert på et vis i 2019, men fra 2020 når grusplassen bortfaller som parkering, vil messen lide under mangel på parkering av personbiler.

– Vi er nå ute etter en forutsigbar og langsiktig løsning for messecampen, og tror vi har funnet svaret med denne plassen. I tillegg har vi hatt både møter og befaring med kommunen, som er utelukkende positiv og gjerne vil bidra med å få til dette, forteller en fornøyd messegeneral Konrad Sel. 


Tore Skogvold og Konrad Sel gleder seg til storinnrykk på messecampen på nytt område.

Fakta messecamp 2019

Det blir messecamp 2019 på nytt område, datoen er 12.-15. september

Adresse: Skåvålenga 13, Lillestrøm. 

GPS-koordinater: 59.971604, 11.074621.

2,7 km i luftlinje fra messeområdet.

Målt reisetid med bil: 4,4 km og 7m 40s

Sykkel (anslag): 12 minutter/3,6 km

Emneord: 

På forsiden