Caravanmessen 2018: Caravanmessen 2018 oppsummert | Din Fritid
Caravanmessen 2018

Caravanmessen 2018 oppsummert

– Vi har en reell nedgang på 2000 besøkende, forteller Konrad Sel til Din Fritid - etter at søndagens besøk er gjort opp. Tallenes tale avslører at det er en reduksjon på 4740 besøkende. Konrad Sel er ivrig på å forklare årsaken:


Bobil-parkering og messecamp på parkeringsplassen utenfor Norges Varemesse kan bli en realitet i 2019, etter det Din Fritid erfarer.

– Dette er første året vi ikke har hatt messecamp, og det gir store utslag på besøkstallet. I fjor registrerte vi 3912 fra campen på messa. Året før var det enda litt høyere: 4050. 

– Er dette relle besøkende som da har blitt telt i inngangsdøren?

– Nei, det har vi ikke løsninger for - så besøkstallet som har blitt rapportert inn fra arrangørene av campen hver kveld. Er dette for eksempel 500 bobiler, så har vi lagt til 1000 besøkende på neste dag. Dette er en helt normal praksis som både Elmia og andre arrangører benytter seg av, forteller Sel.

 

Messecamp ved messen?

– Hva skjer med arbeidet for å skaffe ny messecamp?

– Det har blitt lagt ned et solid stykke arbeid for å skaffe et egnet område som er nærme nok til at det er interessant for de besøkende. Det arbeidet har vi holdt på med i mange år, da drømmen vår er å få en messecamp i nærheten, slik de har det på Elmia-messen. Vi har dialog med mange aktører i området, men har ikke lykkes å få et endelig gjennombrudd så langt. Men jeg kan forsikre om at vi kommer til å gå på denne jobben med fornyet tyngde etter at vi nå ser konsekvensene på besøkstallet, forteller Konrad Sel.

 

Neste år

– Hva skjer til neste år, ryktene sier at det blir Caravanmesse samtidig som Elmia?

– Vi som arrangør eier jo ikke lokalene til Norges Varemesse, og har begrensede muligheter til justere tidspunktet på messen på et års varsel. Nå viser det seg at Caravan Salon i Düsseldorf flytter sin messe til en uke senere. Elmia gjør det samme, men det har vi ikke mulighet til - og dermed er det korrekt som du sier at de to messene kommer samtidig, i uke 37.

– Det får små konsekvenser for publikum, men hva sier utstillerne?

– Vi har fått høre fra flere av de store utstillerne at det ikke får så store konsekvenser, mens andre sier at det skaper store utfordringer i forbindelse med at man bruker samme materiell på Elmia og Caravanmessen.

– Kan det stemme at det er de store utstillerne som lettere takler å skaffe dobbelt utstilling - enn de små?

– Det tør jeg ikke si.

– Hvordan påvirker besøkstallet og tidspunktet neste års Caravanmesse, tror du?

– Det er unntakstilstand nå. Vi som styrer dette skal ha møter og ta en del avgjørelser de nærmeste timene og dagene, og da blir det letter å si noe om konsekvensene. Vi registrerer at en del utstillere er kritiske, og håper blant annet forklaringen på nedgangen i tallene kan roe gemyttene noe, avslutter messegeneral Konrad Sel.

 

Uoversiktlig

Din Fritid registrerer at det er en del uro blant utstillerne og aktiv møtevirksomhet i Norges Caravanbransjeforbunds styre, Norges Varemesse og andre involverte aktører.

Din Fritid erfarer at en av mulighetene som kan komme neste år er messecamp på den store asfalterte plassen rett utenfor messelokalene. Men da dukker behovet for parkering av privatbiler opp. Neste år kan dette delvis løses ved at grusplassen benyttes, men fra 2020 vil eier ikke lenger leie ut dette området til parkering for Norges Varemesse. Derfor er arrangøren for tiden aktiv for å sikre seg et egnet parkeringsområde i umiddelbar nærhet, noe som sammenfaller med NCBs interesser.

Det var messecamp på parkeringsplassen i 2004, da var det plass til 450 enheter med godkjent sikkerhetsavstand.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden