Vinterdekkbruk:: Stadig flere kjører piggfritt | Din Fritid
Piggdekk blir et stadig sjeldnere syn på norske veier.
Vinterdekkbruk:

Stadig flere kjører piggfritt

Piggfriandelen øker fortsatt, viser Vegvesenets piggdekktelling i 17 kommuner. Oslo, Bergen, Asker, Bærum, Stavanger og Sandnes har nådd en piggfriandel på over 85 prosent.

I Fredrikstad, Sarpsborg og Drammen økte piggfriandelen vinteren 2019/2020. Trondheim nærmer seg 80 prosent og har hatt en sterk økning etter at avgift ble innført for fire år siden. Oslo, Bergen og Stavanger har allerede avgift for bruk av piggdekk.

Helseskadelig svevestøv

Piggdekk gir veigrep på varierende og glatt føre, men bruk av piggdekk er hovedårsaken til asfaltslitasje og veistøv. Veistøv virvels opp når været er tørt og danner helseskadelig svevestøv. 

Folkehelseinstituttet har dokumentert at dette gir et betydelig helseproblem for en del eldre, folk med luftveissykdom, samt for mennesker med hjerte- og karsykdom. Den som har luftveisinfeksjoner bør begrense sin oppholdstid i uteområder med høy luftforurensning. Vintre med væromslag skaper utfordringer for bilistene. Føret varierer mellom bar asfalt, godt vinterføre og glatt is. I de mest utsatt områdene ser vi at mange velger piggdekk framfor piggfrie vinterdekk. Dette er tydeligst i indre strøk og nordover langs kysten fra Stad. I Ålesund, Grenland og Lillehammer har andelen med piggfrie dekk gått ned. 

Oppfordrer til raskt dekkskifte

Vegvesenet har i år utsatt fristen for piggdekkskifte til 1. mai for hele landet. Dette er som en følge av korona-epidemien. Samtidig oppfordres alle til å skifte til sommerdekk så raskt som mulig ettersom oppvirvling av svevestøv skaper helseproblemer i tørt vær. 

  2019 2020 Endring i prosentpoeng
Oslo 91 % 91 % 0 %
Bergen* 88 %    
Asker/Bærum 89 % 89 % 0 %
Stavanger/Sandnes 85 % 88 % 3 %
Fredrikstad/Sarpsborg 82 % 86 % 3 %
Drammen 83 % 85 % 1 %
Trondheim 74 % 79 % 5 %
Skien/Porsgrunn 76 % 74 % -2 %
Kristiansand  66 % 69 % 3 %
Hamar 61 % 63 % 2 %
Ålesund 58 % 50 % -8 %
Lillehammer 53 % 52 % -1 %
Tromsø 17 % 17 % 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I Bergen ble piggfriandelen ikke telt i 2020. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden