2020-tallenes tale:: Svak nedgang i nysalget | Din Fritid
Det var mange bobiler å se på norske veier i sommer. Her fra Loen. Men statistikken viser at det ikke skyldes økt nybilsalg.
2020-tallenes tale:

Svak nedgang i nysalget

Når tallene for 2020 er klare, avslører de en nedgang på 5,7 prosent på nyregistrerte bobiler og 9,7 prosent på nye campingvogner. Eierskifte på brukte enheter har derimot steget merkbart.

Om vi kikker litt nærmere på 2020-tallene, var det (ikke uventet) kraftig nedgang i mars og april på nysalget av bobil. Koronaen satte en stopper for mye, og marssalget ble neste halvert sammenlignet med samme måned i 2019. Juni satte derimot ny rekord, med over 35 prosent økning fra året før. Både august og oktober ga nedgang i nybobilsalget, på henholdsvis 12 og nesten 27 prosent. Jo-jo-året ble avsluttet med en sterk desember (+29%). Den totale nedgangen fra 3590 nyregistrerte bobiler i 2019 til 3384 i 2020 utgjør 5,7 prosent.

Campingvogn

Det er naturlig nok en tilsvarende nedgang i salgstallene for vogner i mars og april 2020. I motsetning til på bobilsalget kom det ikke en oppblomstring i sommermånedene. Faktisk opplevde campingvognmarkedet nedgang i både juli, august, september og oktober, noe som resulterte i 2460 solgte enheter i løpet av 2020 – likevel ikke mer enn ti prosent mindre enn fjoråret.

Eierskifter på brukte vogner har det derimot vært langt mer av. Det tyder på stor interesse, og vi ser for oss at mange brukte vogner som ellers hadde hatt et særdeles rolig liv, bokstavelig talt fikk en ny vår på norske veier i sommer - med aktive nye eiere. Tallene viser imponerende 21 088 eierskifter i 2020, en oppgang på nesten 13 prosent fra året før. 

Brukte bobiler

Det ble i 2020 registrert nesten fire ganger så mange eierskifter som det ble registrert nye bobiler. Tallet er 13 271 eierskifter, som utgjør en oppgang på 21 prosent fra 2019. 


Det var rekordmange brukte bobiler og vogner som skiftet eier i 2020.

Må gi fra seg tronen

Det merket som i fjor solgte flest campingvogner i Norge er nå Adria. Det er historisk. Hobby har vært markedsleder i Norge i nesten fire tiår! Slovenske Adria har med svensk import- og produktutviklingshjelp lenge nærmet seg det tyske selskapet på salgsstatistikken. Og 2020 ble året hvor Hobby måtte gi fra seg tittelen som Norges mest solgte vognmerke.

De to merkene er i en særstilling i antall solgte vogner med henholdsvis 549 og 493 solgte vogner. Tredjemann på lista er Kabe med 279 solgte vogner. Dette er mest-solgt-listen for vogner i Norge i 2020: Adria (549), Hobby (493), Kabe (279), Knaus (212), Dethleffs (180), Bürstner (109), Fendt (108), Polar (98), Camp-let (87) og LMC (68).

Det merket som har hatt desidert størst vekst i prosent sammenlignet med 2019 er campingtilhengeren Camp-let med en økning fra 50 til 87 solgte enheter.

Bobilbestselgeren

Hymer har hatt en liten nedgang i 2020 (5,8%), men er likevel Norges bestselgende merke med sine 338 nyregistrerte enheter. Ellers er det verdt å merke seg at Capron-fabrikken, som produserer flere merker, figurer på statistikktoppen. Bak disse tallene finner vi i Norge både Sunlight, Carado og flere Solifer-modeller. Vi har tidligere forsøkt å bryte ned disse tallene med importørenes egne tall, men har ikke klart å komme frem til et pålitelig tall. Om vi ser bort fra Capron, ser oversikten ut slik: Hymer (338), Adria (280), Challenger (280), Carthago (200), Dethleffs (197), Eura Mobil (161), Benimar (156), Rapido (156), Bürstner (156), Kabe (134), Pössl (122), Laika 115, Knaus (95), Weinsberg (77), Pilote (64) og Frankia (61).

Klatrerne

Ikke alle bobilmerkene har hatt nedgang, og blant de merkene som har et visst volum, er det verdt å nevne Challenger. Produsenten har vokst nesten ti prosent sammenlignet med foregående år. Vi vil også trekke frem Benimars vekst på 20 prosent, som er imponerende i et år preget av generell nedgang i nysalg. Bürstner har i perioder vært en av Norges mestselgende merker, og klatrer igjen oppover med hele 50 prosent vekst sammenlignet med 2019 - som var et dårlig år for merket. Men mest imponerende er klatringen til Kabe (67%) og Laika (82%). I andre enden av skalaen er Pilote, som har mer enn halvert salget i 2020 sammenlignet med 2019.

Registrering = salg?

Vi setter likhetstegn mellom nyregistreringer og salg, selv om dette ikke nødvendigvis alltid stemmer. Av tekniske grunner hender det til tider at forhandlere registrerer usolgte enheter for å få dem registrert før nye regelendringer og avgiftskrav trer i kraft. Det er dog ingen grunn til å anta at det er tilfellet med fjoråret, og vi mener derfor man trygt kan anta at registreringsstatistikken også er en salgsstatistikk.


Statistikken viser tydelig salgsutviklingen over tid. Det er flere år siden bobilsalget passerte vognsalget. Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og er bearbeidet av Din Fritid.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden