Tips fra Folkehelseinstituttet: Drikkevann fra tanken? | Din Fritid
Fyller du rent vann på en rengjort vanntank i Norden kan du trygt drikke dette, mener Folkehelseinstituttet.
Tips fra Folkehelseinstituttet

Drikkevann fra tanken?

Mange er usikre på hvordan man skal forholde seg til drikkevann når man er på tur med bobilen, og tar med drikkevann på flasker for å være på den sikre siden. Men er det virkelig nødvendig?

Folkehelseinstituttet er et statlig organ underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og har som jobb å bidra til godt folkehelsearbeid. På sin nettside har de laget en anbefaling og veiledning til hvordan du trygt kan drikke vann fra ferskvannstanken på bobiler. Her kan du lese et utdrag, supplert med våre egne erfaringer:

Hvor lenge?

Mange lurer på hvor lenge vannet kan stå i tanken og likevel brukes til drikkevann.

En bobil som er mye i bruk, får hyppig fylt på nytt, friskt vann på ferskvannstanken. Rent vann som fylles på en ren, og gjerne desinfisert, tank som er beregnet på drikkevann, kan stå lenge - uten at vannet blir av dårlig kvalitet.

Plast kan over tid avgi lukt og sette bismak på vannet, men det er ikke farlig å drikke det. Står bilen ubrukt over flere måneder, anbefales det å bytte vannet for å få vekk usmak.

Hett?

Temperaturforhold har også betydning for vannkvaliteten. Du bør skifte vannet oftere ved høy utetemperatur. Vær oppmerksom på om det kommer forurensning inn på tanken. Da bør både vannet byttes med én gang, og tanken bør desinfiseres.

Dette er ikke relevant for en fast tank i en bobil, men blir vanntanken utsatt for sollys og varme, kan det forekomme algevekst, som vises som grønske på innsiden av tanken. Dette vil normalt ikke være farlig, men kan gi grobunn for bakterier, og bør fjernes. Først manuelt med en børste, så med rensemidler beregnet for dette (mer om dette senere).

Påfyll av vann

Når du fyller vann på tanken i Norge, anbefaler vi å benytte vann fra et godkjent vannverk. Det er viktig at vannet ikke blir forurenset når du fyller på vanntanken. Sørg derfor for at du er ren på hendene før du begynner påfyllingen. Ikke legg fra deg vanntanklokket på bakken, og unngå å ta på innsiden av lokket og i åpningen på tanken. Ikke benytt offentlig tilgjengelige vannslanger til påfylling! Du vet ikke hvor disse har vært, og noen kan ha vasket toalettanken med den. En påfyllingsslange bør ikke bli liggende på bakken, der den kan bli forurenset. Hvis du benytter vannslangen hjemme, kan det være lurt å desinfisere ytterste del av slangen og eventuelt munnstykket. Det beste er å ha en egen vannslange som kun benyttes til vannpåfylling, og som fast ligger lagret inne i bobilen på et egnet og rent sted.


Ha alltid med deg din egen rene vannslange som du bruker til påfylling. Oppbevar den på et tørt og rent sted, for eksempel inne i bobilens garasje.

Sørg for at du først tapper ut gammelt vann som har ligget i slangen før du begynner påfyllingen.

Desinfisering av slangen

Slik desinfiserer du en hageslange: Legg ytterste del og eventuelt munnstykket i en 10 liters bøtte med vann, og tilsett to korker husholdningsklor. La dette virke i rundt 30 minutter.

Skyll godt, helt til du kjenner at klorlukten forsvinner. Nå kan slangen benyttes til å fylle tanken med friskt vann.


En vannslange som ligger på bakken bør desinfiseres før den benyttes til å fylle vanntanken på bobilen, om du skal bruke vannet til drikkevann.

I utlandet

I land utenfor Norden kan bakteriefloraen være forskjellig fra det vi er vant til. Toleransen for «norske mager» kan være annerledes, og du bør dermed være mer forsiktig med å drikke og fylle vann på tanken, dersom du er usikker på kvaliteten. For å være på den sikre siden kan det være lurt å ha drikkevann på en liten kanne, og bruke vannet fra tanken til matlaging. Maten må da varmebehandles, eller vannet kokes for å være helt trygt. Har du mistanke om at du har fått vann på tanken som er infisert med bakterier, er rådet å bruke flaskevann til du har tømt og renset tanken.

I fjellheimen

Er du for eksempel langt inne på fjellet, er usikker på vannkvaliteten på tanken og flaskevann ikke er tilgjengelig, bør du koke vannet (til du ser bobler) før det avkjøles og kan drikkes.

Rengjøring av tanken

Rengjøring av vanntanken er viktig for å hindre vekst av mikroorganismer. Det er viktig å bruke et egnet middel som rengjør og desinfiserer hele vannsystemet. Mikroorganismer kan du fjerne med midler du får kjøpt i butikker som forhandler camping- og bobilutstyr. Dersom du kjøper et rensemiddel, er det viktig at du følger bruksanvisningen for produktet. Et annet, og billig alternativ, er å bruke husholdningsklor. Sjekk innholdsfortegnelsen til produktet, som skal inneholde ca. 4 prosent natriumhypokloritt – aktivt klor. Hvis vanntanken har fått belegg, så må tanken først fysisk rengjøres med en børste - før du behandler med kjemikalier eller klor, som har liten effekt på begroing.

Har du hatt et belegg du har fjernet, er det viktig at du skyller godt før desinfiseringen.

Desinfisering

Har du kjøpt et behandlingsmiddel beregnet for dette, følg bruksanvisningen. Om du bruker klor, skal du dosere 0,25 dl per 100 liter vann. Ha klor i tanken, og fyll straks på med vann slik at kloren blandes godt i vannet. Kjør gjerne en tur med bobilen, for at bilens bevegelse skal bidra til at klor blandes godt med tankvannet. Klorblandingen skal være i tanken i minst én time.

Nå har du valget mellom å tappe vannet direkte ut fra tanken eller å kjøre det gjennom bilens vannkraner og så over i gråvannstanken. Din Fritid erfarer at mange velger sistnevnte løsning, da også gråvannstanken har godt av en rens.

Fyll så opp tanken med rent vann, og tapp ut vannet igjen. Du må regne med å gjenta dette flere ganger, til klorlukten er borte. Fyll deretter tanken med rent vann.


Det er viktig å rengjøre vanntanken jevnlig. Den bør desinfiseres én gang i året, enten med klor eller spesialmiddel.

Høstklargjøring

Folkehelseinstituttet anbefaler å tømme og rengjøre vanntanken (hvis behov) når du setter bort bobilen om høsten. Før bobilen tas i bruk på vårparten, anbefales det å desinfisere og fylle på med nytt og rent drikkevann.

Konklusjon

Reiser du i Norden er det ingen grunn til ikke å bruke vanntanken i en bobil til drikkevann, mener Folkehelseinstituttet. Skal du lenger sørover, anbefales det å ha med separat drikkevann.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden