: Nye regler for tidspunkt av EU-kontroll  | Din Fritid

Nye regler for tidspunkt av EU-kontroll 

Etter 8. februar 2019 gjelder nye regler for EU-kontroll: I stedet for at siste siffer i registreringsnummeret bestemmer tidspunkt får du i stedet en kontrollfrist, og en påminnelse.

– Det som blir nytt er at du nå kan gjennomføre EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen kontrollfristen. Kontrollfristen er endelig. Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret var styrende for når bilen skulle inn til kontroll. Etter 8. februar 2019 er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. Kjøretøyeeiere får også større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre kontrollen når det passer for dem, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen til Din Fritid i en pressemelding. 

Gradvis innfasing

Hvert år gjennomføres det over 2 millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. 

– Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen, utdyper Harsem.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

Sjekk kontrollfristen for ditt kjøretøy nå!

Før sendte Statens vegvesen et purrebrev når kontrollfristen var utløpt. Nå kommer i stedet alle til å få tilsendt et påminnelsesbrev to måneder før den endelige kontrollfristen. Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil.  Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen, vil du få to måneder på å utbedre feilene, men likevel ikke lengre frist enn du opprinnelig hadde. Derfor er det viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll. Fristen er endelig. Overholder du ikke fristen for godkjent EU-kontroll kan kjøretøyet bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien. 

– Det er lurt å sjekke når du har kontrollfrist, slik at du er godt forberedt og setter av nok tid til eventuelle reparasjoner og etterkontroll, oppfordrer Henning Harsem. 

Fristen for ditt kjøretøy finner du på: vegvesen.no/eukontroll (ekstern lenke, åpnes i nytt vindu), i mobil-appen «Bil og henger» (ekstern lenke, åpnes i nytt vindu), og på kontrollseddelen du fikk utlevert ved forrige EU-kontroll. 


Du kan for fremtiden glemme alt du har lært om at siste siffer gir måneden for neste EU-kontroll. Fra 8. februar 2019 er det såkalte kontrollfrister som gjelder, trøsten er at du vil få en påminnelse.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden