Brannrisiko: Sjekk datoen! | Din Fritid
Før grillsesongen starter bør alle sjekke koblingene til gassgrillen og om grillslangen holder denne sommeren også, er rådet fra forsikringsselskapet If. Foto: If
Brannrisiko

Sjekk datoen!

Visste du at slangen på grillen har en utløpsdato? Datoen er trykket på selve slangen. Du oppfordres herved til å sjekke, og eventuelt bytte slangen for å unngå gasslekkasje og i verste fall brann.


Ett eller flere steder på slangen til gassgrillen er produksjonsdatoen stemplet på. Denne gasslangen er laget i første kvartal 2012, og burde vært byttet ut for mange år siden. Foto: If

Nå kan det være lurt å gå nøye over gassgrillen og gjøre en sikkerhetssjekk. For snart starter grillsesongen.

Mange slurver med å bytte ut gasslangen som har blitt for gammel, og utsetter dermed både seg selv og andre for brann- og eksplosjonsfare, påpeker forsikringsselskapet If.

– Gasslanger har begrenset levetid, og må byttes ut med jevne mellomrom. Sterk sol og store temperaturforandringer tærer på gummien, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.


Ved å smøre oppvaskmiddel og vann på slangen kan du se hvor det er lekkasje. Foto: If

Såpevann på slangen

Produksjonsåret står tydelig merket på slangen, slik at du skal vite hvor gammel den er. En god regel er å bytte slange hvert andre eller tredje år, er rådet fra If. Alle som starter grillsesongen bør rutinemessig sjekke slangen og koblinger nøye for sprekker og lekkasjer.

– De fleste branner og eksplosjoner ved grilling skjer når en person bruker en grill som ikke har vært brukt på en stund, eller rett etter påfylling og feste av gassbeholderen på grillen, sier Clementz.

Finn eventuelle lekkasjer ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når du setter på gassen vil det danne seg såpebobler på lekkasjestedet.

– En slik såpepensling bør du faktisk gjøre flere ganger i løpet av grillsesongen, sier Clementz.

Direkte sollys tærer

Se alltid etter lekkasjer hver gang du kobler regulatoren til gasstanken.

– Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, må du straks stenge av gasstilførselen på gassflasken. Fjern alle varmekilder, gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet, sier Sigmund Clementz i If.

Det et finnes ikke noe fasitsvar på holdbarheten til en gasslange.

– Noen ganger kan den være kortere enn to år, andre ganger lenger. Står grillen ute hele året, vil slangen og grillen bli utsatt for større belastninger. Særlig sterkt direkte sollys og temperaturforandringer gjennom årstidene påvirker levetiden til gummien i slangen, påpeker Clementz.

Gassgrill? Disse seks tingene bør du passe på

  • Vær på vakt mot propanlekkasjer. Lufta kan bli eksplosjonsfarlig av gass som lekker. Hold åpen ild, glødende sigaretter og elektriske gnister langt unna!

  • Oppbevar helst gassflasken utendørs. Aldri plasser plassér gassbeholderne under terrengnivå, for eksempel i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft.

  • Sjekk rørforbindelser og slange jevnlig for lekkasjer med konsentrert såpevann som du pensler på. Bobler = lekkasje.

  • Bruk bare godkjente slanger og utstyr. Skift defekte eller sprukne slanger med én gang.

  • Hold grill og gassbeholder i god stand. Ikke prøv å reparere skader eller defekter selv. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling med jevne mellomrom.

  • Gassbeholdere må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk sol. Beholderne skal alltid stå oppreist.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden