Jaktsesong på skogsfugl: Nok av fugl | Din Fritid
Orrhane. Foto: Shutterstock
Jaktsesong på skogsfugl

Nok av fugl

Høsten ser lys ut for de som jakter rype og skogsfugl. I år skal det være nok til alle, i følge en telling som er gjort av Statskog.

– Vi ser en svært gledelig utvikling, både av ryper og skogsfugl. Noen steder ser vi særlig tettheter av skogsfugl som er historisk høye, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Han gleder seg spesielt over at pila peker rett vei for orrfuglen.

– Den har hatt en langsiktig nedadgående trend, men nå har bestanden fått et løft som er høyere enn vi ser både hos rypa og annen skogsfugl, sier Breisjøberget.

– I fjor stengte vi for nesten all fuglejakt på Statskogs arealer i Sør-Norge. Så langt jeg ser, kan vi trygt slippe til jegere på disse arealene i år innenfor rammen av bærekraftig forvaltning, sier Breisjøberget.

Ujevnt godt i nord

Statskog forvalter svært store jaktområder i Nordland og Troms. Her viser tellingene en mer variert utvikling.

På Helgeland tyder tallene på en klart voksende bestand som gir grunnlag for jakt på både rype og skogsfugl.

– Helgelandstallene er svært hyggelig lesning. Dette tyder på en lovende jakthøst, sier Breisjøberget.

Også i Salten er utsiktene for rypehøsten gode, med unntak av områder i midtre Salten. Situasjonen i indre Troms er imidlertid fortsatt krevende.

Krevende vinter i fjellet

Fagsjefen i Statskog tror den lange vinteren med store snømengder i fjellene i midtre Salten og indre Troms har blitt vanskelig for rypa. Sen klekking og høy predasjon har ikke gitt det løftet i bestanden som det var forhåpninger om i år.

– Tellingene viser få kyllinger, men en grei tetthet av voksenfugl. Derfor må vi også i år være svært varsomme med jakttrykket slik at stamfuglbestanden kan gi et løft når forholdene spiller mer på lag med rypa. Hver høne legger faktisk i snitt ti egg, noe som gir et svært stort vekstpotensial, sier Breisjøberget.

Oppsving på Senja og Hinnøya

Tallene for ytre deler av Troms er bedre enn i de indre delene. Dette underbygger hypotesen om at været har hemmet rypeløftet i fjellene i nord.

– Bestanden på populære Senja og Hinnøya er nå på tur opp. Vi har høstet noe kritikk for våre restriksjoner på jakta der i flere år, men nå ser vi en bestand som leverer et høstbart overskudd, sier Breisjøberget.

Analyser for hvert enkelt område

Statkraft vil i løpet av få dager ha klart et system med grønne (fri jakt), gule (begrenset jakt) og røde områder (ingen jakt). Hvordan jakta blir regulert i det enkelte området blir kunngjort om kort tid.

Statskogs største jaktområder er i Troms, Nordland, Trøndelag (Bangdalen, Røros, Kongsvoll mv), Innlandet (Ljørdalen, Finnskogen mv), Viken (Finnemarka, Sølvverket mv), Agder (Njardarheim, Gjerstad mv). I tillegg kommer en rekke mindre jaktområder i Sør- og Midt-Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden