Sommer 2020: Turglade nordmenn | Din Fritid
Mange er flinke til å benytte seg av turmulighetene i nærheten av der de bor. Foto: Gard Eirik Arneberg
Sommer 2020

Turglade nordmenn

Vi er et turglad folkeslag. I sommer er det blitt over vanvittige 150 millioner turer på oss til sammen, viser en undersøkelse fra Kantar TNS.

Undersøkelsen viser at nordmenn i snitt er ute i naturen i overkant av tre ganger i uka på denne tiden av året. I sommerperioden juni til august blir dette til sammen over 150 millioner turer ut i norsk natur.

– At det i hver av disse ukene gås over et titalls millioner turer i naturen, er helt fantastisk, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Fellesorganisasjonen for 18 friluftslivsorganisasjoner har selv lagt sammen tallene, som er hentet fra Natur- og miljøbarometeret, gjennomført av Kantar TNS.

Kvinner er oftere i naturen

I undersøkelsen oppgir hele 35 prosent at de er ute i naturen tilnærmet daglig. Her er det imidlertid stor forskjell på kjønnene. Mens hele 42 prosent av kvinnene oppgir at de er ute i naturen tilnærmet daglig, er det kun 28 prosent av mennene som svarer det samme. Det er også tydelige aldersforskjeller, der de fra 60 år er de som oftest tar seg en daglig tur ut.

Stort potensial for folkehelsa

Lasse Heimdal mener tallene viser at friluftsliv spiller en viktig rolle i nordmenns liv. Det oppfordrer han politikere til å ta innover seg.

– Naturen en av de mest attraktive kildene vi har til både rekreasjon og mosjon, og har et enormt potensial for å bedre folkehelsa i Norge. Bedre tilrettelegging for lavterskel-aktivitet, som friluftsliv, er noe det beste vi kan gjøre for å forebygge både stillesitting og stress, sier Heimdal.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden